Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Alterované nonove akordy :.          Ako sme v úvodnej časti o nónových akordoch spomenuli z 24 alterovaných nonových akordov sa v praxi stretávame najčastejšie z nasledujúcimi šiestimi typmi:

Dominantný septakord s zväčšenou nonou C9♯ (Hendrix chord):

nonove akordy alterovane C9♯

základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá čistá kvinta (5) = zelená
malá septima (7♭) = žltá  zväčšená nona (9♯) = oranžová

Niekoľko hmatov dominantného septakordu so zväčšenou nonou v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru dominantného septakordu so zväčšenou nonou.
Tvrdý veľký septakord so zmenšenou kvintou a veľkou nonou Cmaj9/5♭:

nonove akordy alterovane Cmaj9/5♭

základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá zmenšená kvinta (5♭) = zelená
veľká septima (7) = žltá  veľká nona (9) = oranžová

Niekoľko hmatov tvrdého veľkého septakordu so zmenšenou kvintou a veľkou nonou v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru tvrdého veľkého septakordu so zmenšenou kvintou a veľkou nonou.
Dominantný septakord so zmenšenou kvintou a malou nonou C9♭/5♭:

nonove akordy alterovane C9♭/5♭

základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá zmenšená kvinta (5♭) = zelená
malá septima (7♭) = žltá  zmenšená nona (9♭) = oranžová

Niekoľko hmatov dominantného septakordu so zmenšenou kvintou a malou nonou v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru dominantného septakordu so zmenšenou kvintou a malou nonou.
Dominantný septakord so zväčšenou kvintou a veľkou nonou C9/5♯:

nonove akordy alterovane C9/5♯

základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá zväčšená kvinta (5♯) = zelená
malá septima (7♭) = žltá  veľká nona (9) = oranžová

Niekoľko hmatov dominantného septakordu so zväčšenou kvintou a veľkou nonou v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru dominantného septakordu so zväčšenou kvintou a veľkou nonou.
Tvrdý veľký septakord so zväčšenou kvintou a malou nonou Cmaj9♭/5♯:

nonove akordy alterovane Cmaj9♭/5♯

základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá zväčšená kvinta (5♯) = zelená
veľká septima (7) = žltá  malá nona (9♭) = oranžová

Niekoľko hmatov tvrdého veľkého septakordu so zväčšenou kvintou a malou nonou v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru tvrdého veľkého septakordu so zväčšenou kvintou a malou nonou.
Dominantný septakord so zväčšenou kvintou a zväčšenou nonou C9♯/5♯:

nonove akordy alterovane C9♯/5♯

základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá zväčšená kvinta (5♯) = zelená
malá septima (7♭) = žltá  zväčšená nona (9♯) = oranžová

Niekoľko hmatov dominantného septakordu so zväčšenou kvintou a zväčšenou nonou v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru dominantného septakordu so zväčšenou kvintou a zväčšenou nonou.
Všetkých šesť alterovaných nonových akordov v jednom obrázku:

nonove akordy alterovane

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku