Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Bluesová pentatonika :.


Vznikne odvodení z prirodzenej pentatoniky tak, že začneme jej V. stupňom:

odvodenie bluesovej pentatoniky


          Táto stupnica má dva "blue" tóny malú terciu (na II. stupni) a malú septimu (na V. stupni). Je potrebné si uvedomiť, že V. stupňom prirodzenej pentatoniky je sextový interval a na tomto tóne sa odvodzuje aj bluesova pentatonika. Táto je potom paralelnou stupnicou k prirodzenej pentatonike. (c - prirodzená pentatonika, a - bluesova pentatonika. Majú rovnaké tóny ale začínajú iným základným tónom.)

bluesova pentatonika

          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo vybrať základné charakteristiky tejto stupnice od základného tónu "c" ako je rozloženie tónov na hmatníku, základný tvar cez dve oktávy a prstoklady v rámci jednotlivých polôh (1 až 5) v štandardných (tesných) pozíciách:
Porovnajme intervalové vzorce pentatonických stupníc

intervaly 1 2 3b 3 4 4# 5 6b 6 7b
prirodzená päťtónová c d e g a
pentatonika II.stupňa c d f g b
Kaušika c es f as b
Mégha c d f g a
Bluesova pentatonika c es f g b
Hindola c e fis a b
Inštruktážne video k bluesovej hexatonike - GUMM_029 Bluesova pentatonikavysvetlívky
 
diskusia k téme
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku