Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Celotónová stupnica :.


          Typickým javom v tejto stupnici je, že susedné tóny sú od seba vzdialené vždy o celý tón. Pre prax s toho vyplýva jednoznačný záver - existujú len dva výškové varianty tejto stupnice, ostatné sú v podstate s nimi zhodné:

1. výšková varianta: c - d - e - fis - as - b

2. výšková varianta: des - es - f - g - heses - ces1

          V druhom variante "heses" znie ako "a" (enharmonická zámena). Intervalový vzorec tejto stupnice by sa mohol zapísať aj takto:

1 - 2 - 3 -4# - 6b - 7b


obrazok - notova osnova celotonovej stupnice


          Ak by sme pokračovali a odvodili túto stupnicu od tónu "d", boli by tóny tejto stupnice rovnaké ako vo variante 1. iba základný tón by bol iný: d - e - fis - as - b - c1, ďalší posun o tón: e - fis - as - b - c1 - d1 atď...
          Prstoklady tejto stupnice môžu byť rôzne. Základný tvar v tomto prípade stráca zmysel, nakoľko sú len dva výškové varianty a v ostatných výškach sa tóny opakujú.
          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo vybrať základné charakteristiky tejto stupnice od základného tónu "c" ako je rozloženie tónov na hmatníku, základný tvar cez dve oktávy a prstoklady v rámci troch polôh v rozšírených pozíciách:vysvetlívky
 
diskusia k téme

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku