Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Zmenšene zmenšený septakord - diminished (Xdim) :.


Tento septakord vznikne spojením zmenšeného kvintakordu a malej tercie (tj. obsahuje len intervaly malej tercie a označuje sa ako „dim" z anglického „diminished"):

septakord zmensene zmenseny vzorec

Skratka dim pri písmene zaužívala nesprávny „slangový" názov, že sú to „dimenzované akordy". Zmenšene zmenšený septakord Cdim = c-es-ges-heses vznikne spojením troch malých tercií za sebou. Často sa používa ako prechodný alebo striedavý akord, ktorý vyvoláva napätie, po ktorom sa žiada uvoľnenie. Pri tomto akorde dôsledne rozlišujme, či sa jedná o zmenšený kvintakord (trojzvuk) alebo zmenšene zmenšený septakord (štvorzvuk).

Odvodenie zmenšene zmenšeného septakordu „Cdim" (skratka ZZS) od tónu „c" je možné od stupníc, obsahujúcich tóny c-es-ges-heses (heses = a - enharmonická zámena). Rozpätie ZZS je zmenšená septima, stavba akordu: malá tercia + malá tercia + malá tercia. Intervalový vzorec 1 - 3b - 5b - 7bb vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri transponovaní akordu do inej výšky. ZT = základny tón.


ZT - čistá prima (1) = červená  malá tercia (3♭) = modrá zmenšená kvinta (5♭) = zelená  zmenšená septima (7bb) = žltá

Niekoľko hmatov zmenšene zmenšeného septakordu v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru zmenšene zmenšeného septakordu.označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index

Niektoré hmaty septakordu Xdim

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku