Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Dominantný septakord (X7) :.Nazývame ho tiež septakordom tvrdým, malým. Vznikne pridaním malej tercie k durovému kvintakordu. Na obrázku dominantý septakord C7:

septakord durovy vzorec

Septakord C7 = c - e - g - b môžeme odvodiť napr. od V. stupňa stupnice F dur (diatonická dur, iónsky modus):

F - G - A - B - c - d - e - f - g - a - b - c1.......

V stupnici C dur by sme na V.stupni odvodili dominantný septakord G7 = G - H - d - f :

C - D - E - F- G - A - H - c - d - e - f - g ......

Odvodenie dominantného septakordu „C7" (skratka DS) od tónu „c" je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-e-g-b. Rozpätie DS je malá septima, stavba septakordu: veľká tercia + malá tercia + malá tercia. Názov dominantný septakord je odvodený od jeho tvorby - na V. stupni - dominante sedemtónovej stupnice. Intervalový vzorec 1 - 3 - 5 - 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri jeho transponovaní.


základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá čistá kvinta (5) = zelená  malá septima (7♭) = žltá

Niekoľko hmatov dominantného septakordu v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru dominantného septakordu.označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index

Najčastejšie hmaty septakordu X7

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku