Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Dorsko-Frygicka kombinovaná :.


          Vznikne kombináciou dorskeho a frygickeho módu. Pri tejto kombinácii použijeme typické intervaly pre dórsku stupnicu - „veľkú sextu" (6) a z frygickej stupnice uplatníme typickú „malú sekundu" (2b). Jedná sa o kombinovanú molovú stupnicu - na III.stupni je malá tercia. Skratka ZT dole znamená "základný tvar" stupnice, zobrazený od základného tónu cez dve oktávy.

dorsko-frygicka noty

          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo vybrať základné charakteristiky tejto kombinovanej molovej stupnice od základného tónu "a" ako je rozloženie tónov na hmatníku, základný tvar cez dve oktávy a prstoklady v rámci jednotlivých polôh (1 až 7) v rozšírených pozíciách:vysvetlívky
 
diskusia k téme


Dorsko-Frygicky modus - základný tvar (ZT) od "A" 5 - 9 poloha cez dve oktávy

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku