Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Hindola :.


          Hindola (v preklade noc) sa v teoretických prácach odvodzuje od Lýdickej stupnice a to tak, že vynecháme II. a V. stupeň a VII. stupeň znížime o 1/2-tónu. Ešte jednoduchšie je odvodenie z kombinovanej Lýdicko-mixolýdickej stupnice, kde je už VII. stupeň znížený.

hindola odvodenie


Rozoberieme si odvodenie hindoly od "C" Lydickej stupnice:

"C" Lydická stupnica: c - d - e - fis - g - a - h

vynechanie II. a V. stupňa: c - e - fis - a - h

zníženie VII. stupňa: c - e - fis - a - b = HINDOLA

Odvodenie hindoly od "C" Lydicko-mixolydickej stupnice:

"C" Lydicko-Mixolydická stupnica: c - d - e - fis - g - a - b

vynechanie II. a V. stupňa: c - e - fis - a - b = HINDOLA


Intervalové vzdialenosti hindoly v notovej osnove a v TABe:

stupnica-v-notovej-osnove

          Podľa príkladu vidíme, že hindola má zvýšený III. stupeň (fis). Ide o zväčšenú kvartu (4#) a táto stupnica už nie je "anhemitonická", pretože obsahuje interval malej sekundy medzi IV a V. stupňom (a - b). Prstoklady už budú iné ako pri stupniciach odvodených z prirodzenej pentatoniky. Tu sa stretneme s dohmatom nielen malej sekundy ale naopak použijeme aj rozšírený hmat - polohu pri hre tónov "c - e".

          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo vybrať základné charakteristiky tejto stupnice od základného tónu "c" ako je rozloženie tónov na hmatníku, základný tvar cez dve oktávy a prstoklady v rámci jednotlivých polôh (1 až 5) v štandardných aj rozšírených pozíciách:Porovnajme intervalové vzorce pentatonických stupníc

intervaly 1 2 3b 3 4 4# 5 6b 6 7b
prirodzená päťtónová c d e g a
pentatonika II.stupňa c d f g b
Kaušika c es f as b
Mégha c d f g a
Bluesova pentatonika c es f g b
Hindola c e fis a b


vysvetlívky
 
diskusia k téme

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku