Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Intervaly a tvorba akordov na hmatníku :.Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu A dur (Ami)
využitím sledu intervalov 5 - 5♯ - 6 - 7♭ - 7 - 8, na strune melodické e1

          Tvorba akordov od durového a molového kvintakordu A dur (Ami), ktoré obsahujú na strune "e1"zväčšené kvinty (5♯), veľké sexty (6), malé (7♭) a veľké (7) septíimy.

základný tón - čistá prima (1) (aj oktáva) = červená  malá alebo veľká tercia (3♭, 3) = modrá
čistá alebo zväčšená kvinta kvinta (5, 5♯) = zelená  malá alebo veľká septima (7♭, 7) = žltá


Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu A dur využitím sledu intervalov 5♯ - 6 - 7♭ - 7 - 8 na strune melodické e1:
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť sled odvodenia.Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu Ami využitím sledu intervalov 5♯ - 6 - 7♭ - 7 - 8 na strune melodické e1:
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť sled odvodenia.
Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu A dur (Ami)
využitím sledu intervalov 7♭ - 7 - 8, na strune g

          V tejto časti sa budeme venovať tvorbe ďalších akordov od durového a molového kvintakordu A dur (Ami), ktoré obsahujú na strune "g malé (7♭) a veľké (7) septíimy.

základný tón - čistá prima (1) (aj oktáva) = červená  malá alebo veľká tercia (3♭, 3) = modrá
čistá alebo zväčšená kvinta kvinta (5, 5♯) = zelená  malá alebo veľká septima (7♭, 7) = žltá


Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu A dur využitím sledu intervalov 7♭ - 7 - 8 na strune g:
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť sled odvodenia.Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu Ami využitím sledu intervalov 7♭ - 7 - 8 na strune g:
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť sled odvodenia.
Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu D dur (Dmi)
využitím sledu intervalov 6 - 7♭ - 7 - 8, na strune h

          V tejto časti sa budeme venovať tvorbe ďalších akordov od durového a molového kvintakordu D dur (Dmi), ktoré obsahujú na strune "h veľké sexty (6), malé (7♭) a veľké (7) septíimy.

základný tón - čistá prima (1) (aj oktáva) = červená  malá alebo veľká tercia (3♭, 3) = modrá
čistá alebo zväčšená kvinta kvinta (5, 5♯) = zelená  veľká sexa (6) = fialová  malá alebo veľká septima (7♭, 7) = žltá


Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu D dur využitím sledu intervalov 6 - 7♭ - 7 - 8 na strune h:
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť sled odvodenia.Odvodenie akordových hmatov od základného kvintakordu Dmi využitím sledu intervalov 6 - 7♭ - 7 - 8 na strune h:
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť sled odvodenia.


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku