Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Kaušika :.


          Kaušika znamená v preklade "noc". patrí medzi indické pentatoniky. Odvodzujeme ju od III. stupňa prirodzenej pentatoniky. Z toho vyplýva, že prirodzená pentatonika od "C" a Kaušika od "E" obsahujú rovnaké tóny a teda paralelné. Kaušika má vyložene molový charakter. Obsahuje dva blue tóny (ako bluesová pentatonika) avšak oproti nej nemá kvintu. Namiesto kvinty je malá sexta. Intervalové vzdialenosti kaušiky v notovej osnove a v TABe:

stupnica-v-notovoej-osnove

Prstoklady tejto stupnice sú rovnaké s prstokladmi prirodzenej pentatoniky len su posunuté. Oproti prirodzenej pentatonike sú o veľkú terciu vyššie.

          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo vybrať základné charakteristiky tejto stupnice od základného tónu "c" ako je rozloženie tónov na hmatníku, základný tvar cez dve oktávy a prstoklady v rámci jednotlivých polôh (1 až 5) v štandardných (tesných) pozíciách:Porovnajme intervalové vzorce pentatonických stupníc

intervaly 1 2 3b 3 4 4# 5 6b 6 7b
prirodzená päťtónová c d e g a
pentatonika II.stupňa c d f g b
Kaušika c es f as b
Mégha c d f g a
Bluesova pentatonika c es f g b
Hindola c e fis a b


vysvetlívky
 
diskusia k téme
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku