Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Light - touch harmonics - Flažolety vytvárané ľahkým dotykom


          Pri flažoletoch vytváraných ľahkým dotykom (prstu pravej ruky) využívame tú vlastnosť prirodzených flažoletov 1. skupiny, že sa pomerne ľahko tvoria a dobre znejú. Prirodzený flažolet najľahšie vytvoríme nad 12 pražcom, preto si aj túto techniku vysvetlíme na takomto príklade.
          Dohmatnime na strune "g" štandardným dohmatom k 2 pražcu (tón "a"). Po brnknutí tohto tónu použijeme ukazovák alebo prostredník pravej ruky k jemnému a krátkemu dotyku na tejto strune o 12 pražcov vyššie, tj. dotyk vykonáme nad 14 pražcom (2 + 12=14). Dotyk musí byť krátky, jemný a presný, strunu nepritláčame. Vyskúšajtte si tento postup na všetkých strunách gitary. Rovnaký postup použite aj v prípade, ked vytvárate flažolety jemným dotykom aj o 5, 7 (19) pražcov vyššie ako je dohmatnutý tón.
          Na obrázku na strunách "e1" a "h" vykonávame flažolet ľahkým dotykom pravej ruky o 12 pražcov vyššie nad dohmatnutým tónom, na strune "g" o 19 pražcov vyššie, na strune "d" o 7 pražcov vyššie a na strune "A" o 5 pražcov vyššie. Vyskúšajte si to aj vy!

obrazok light-touch dohmatov - príkladov


          Úspechom pre správnu tvorbu týchto flažoletov je presné a jemné vykonanie krátkeho dotyku o 5, 7, 12 alebo 19 pražcov vyššie ako je dohmatnutý tón. Tóny, ktoré takto vzniknú patria k (moj názov a termín) tzv. 1. skupine (najľahšie vytvoriteľných) prirodzených flažoletov.

Detailný popis k vykonaniu príkladov vyššie na obrázku:

          Príklad na strune "e1" - štandardný dohmat k 3 pražcu, tento tón brnkneme a následne na to vytvoríme flažolet ľahkým dotykom o 12 pražcov vyššie tj. presne nad 15 pražcom struny "e1".

          Príklad na strune "h" - štandardný dohmat k 2 pražcu, tento tón brnkneme a následne na to vytvoríme flažolet ľahkým dotykom o 12 pražcov vyššie tj. presne nad 14 pražcom struny "h".

          Príklad na strune "g" - štandardný dohmat k 2 pražcu, tento tón brnkneme a následne na to vytvoríme flažolet ľahkým dotykom o 19 pražcov vyššie tj. presne nad 21 pražcom struny "g".

          Príklad na strune "d" - štandardný dohmat k 2 pražcu, tento tón brnkneme a následne na to vytvoríme flažolet ľahkým dotykom o 7 pražcov vyššie tj. presne nad 9 pražcom struny "d".

          Príklad na strune "A" - štandardný dohmat k 2 pražcu, tento tón brnkneme a následne na to vytvoríme flažolet ľahkým dotykom o 5 pražcov vyššie tj. presne nad 7 pražcom struny "A".


inštruktážne video k technike Light-Touch harmonics

GU-0097_Light-touch harmonics


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku