Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Mégha :.


          Mégha znamená v preklade "ráno". Patrí medzi indické pentatoniky. Odvodzujeme ju od IV. stupňa prirodzenej pentatoniky. Je potrebné si uvedomiť, že na IV. stupni prirodzenej pentatoniky je kvintový interval, z čoho vyplýva, že keď hráme prirodzenú pentatoniku od "C" má Méhga od "G" rovnaké tóny a tým pádom sú paralelné. Takže aj prstoklady budu v podstate rovnaké ale posunuté o kvintu vyššie. Intervalové vzdialenosti méhgy v notovej osnove a v TABe:

stupnica-v-notovej-osnove

          Podľa príkladu vidíme, že méhga nemá terciu a obsahuje všetky dosažiteľné čisté intervaly (1 - 4 - 5). Týmto tónovým zložením je jej použitie špecifické - používa sa v tóninách o kvartu vyšších ako je jej základný tón, napr. mégha od "c" do F dur.

          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo vybrať základné charakteristiky tejto stupnice od základného tónu "c" ako je rozloženie tónov na hmatníku, základný tvar cez dve oktávy a prstoklady v rámci jednotlivých polôh (1 až 5) v štandardných (tesných) pozíciách:Porovnajme intervalové vzorce pentatonických stupníc

intervaly 1 2 3b 3 4 4# 5 6b 6 7b
prirodzená päťtónová c d e g a
pentatonika II.stupňa c d f g b
Kaušika c es f as b
Mégha c d f g a
Bluesova pentatonika c es f g b
Hindola c e fis a b


vysvetlívky
 
diskusia k téme
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku