Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

. : Molový (mäkký) malý septakord (Xmi7) :.Vznikne ak pridáme k molovému kvintakordu malú terciu, v schématickom zobrazení Cmi7:

septakord molovy makky maly vzorec

Molový malý septakord Cmi7 = C-Es-G-B môžeme odvodiť napr. od I. stupňa stupnice B dur (diatonická dur, iónsky modus):

B1 - C - D - Es - F - G - A - B - c - d - es .......

V stupnici C dur dostaneme tento typ septakordu na II. , III. a VI. stupni:

Dmi7 = D - F - A - c / C - D - E - F - G - A - H - c - d - e - f - g ......

Emi7 = E - G - H - d / C - D - E - F - G - A - H - c - d - e - f - g ......

Ami7 = A - c - e - g / C - D - E - F - G - A - H - c - d - e - f - g ......


V stupnici A mol dostaneme tento typ septakordu na I. , IV. a V. stupni:

Ami7 = A - c - e - g / A - H - c - d - e - f - g - a - h - c1 - d1 - e1 ......

Dmi7 = d - f - a - c1 / A - H - c - d - e - f - g - a - h - c1 - d1 - e1 ......

Emi7 = e - g - h - d1 / A - H - c - d - e - f - g - a - h - c1 - d1 - e1 ......


Odvodenie molového malého septakordu „Cmi7" (skratka MMS) od tónu „c" je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-es-g-b. Rozpätie MMS je malá septima, stavba akordu: malá tercia + veľká tercia + malá tercia. Intervalový vzorec 1 - 3b - 5 - 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri jeho prípadnom transponovaní.

Poznámka: Stavba tohto akordu je rovnaká ako durového kvintakordu s pridanou sextou. Rozdielny je len základný tón, napr.:

Cmi7 = c - es - g - b (základný tón „c") je rovnaké ako: Eb6 = es - g - b - c.


základny tón - čistá prima (1) = červená  malá tercia (3♭) = modrá čistá kvinta (5) = zelená  malá septima (7♭) = žltá

Niekoľko hmatov molového (mäkkého) malého septakordu v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru molového (mäkkého) malého septakordu.označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index

Najčastejšie hmaty septakordu Xmi7


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku