Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Nahradzovanie akordov :.


          Základnú jednoduchú harmonizáciu vytvoríme aj pomocou kadencie tj. I., IV. a V. stupňa zharmonizovanej stupnice. Tri akordy kadencie obsahujú všetky tóny danej stupnice, napr. v tónine C dur (c-d-e-f-g-a-h) s akordami: tónika C dur = c-e-g, subdominanta F dur = f-a-c, dominanta G dur = g-h-d.
          Ak však chceme vytvoriť bohatšiu a pestrejšiu harmóniu (akordický podklad) je potrebné k tomu využiť aj ostatné stupne zharmonizovanej stupnice (II.,III. VI. a VII. stupeň.)
          Veľmi často sa pre obohatenie harmónie pridáva spodná medianta (VI. stupeň), ktorú poznáme aj pod názvom "paralelný moí". V tomto zmysle sa myslí paralelný mol k akordu tónickemu - k tónike. V našom príklade by to bol akord Ami = a - c - e. (Jednoduchý príklad v notovej osnove - vľavo štandardná kadencia s prechodom od G dur do C dur (takty 1 a 2) a vpravo nahradnie akordu C dur (tóniky) paralelným molom (Ami). Jedná sa pritom o ten istý melodický úsek skladby.

nahradenie C dur A molom

          Veľmi podobným spôsobom môžeme nahradzovať subdominantu (jej paralelný mol je v tomto príklade akord na II.stupni Dmi) a dominantu (jej paralelný mol je v tomto príklade akord na III.stupni Emi)

kadencia tónika subdominanta Dominanta
I. - IV. - V. stupeň C F G
paralelné mol akordy paralelný mol k tónike paralelný mol k subdominante paralelný mol k dominante
VI. - II. - III. stupeň Ami Dmi Emi

          To isté platí aj pre viachlasé podmazy - v tabuľke rovnaký príklad ale so štvorzvukmi - septakordami:

kadencia tónika subdominanta Dominanta
I. - IV. - V. stupeň Cmaj7 Fmaj7 G7
paralelné mol akordy paralelný mol k tónike paralelný mol k subdominante paralelný mol k dominante
VI. - II. - III. stupeň Ami7 Dmi7 Emi7

          Týmto sme až na VII. stupeň (citlivý tón) použili všetky stupne stupnice. Na VII. stupni durovej stupnice (náš príklad) je "zmenšený kvintakord" Hmi5b (ako trojzvuk) "zmenšene malý septakord" (ako štvorzvuk) Hmi7/5b, ktorý môže nahradzovať napríklad dominantu.

nahradenie C cdur Ami F D7 Cismaj7


Na téme sa ešte pracuje!

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku