Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Nona :.


          Odvodzujeme ju rovnako ako sekundu, ale nachádza sa o oktávu vyššie. Malá nona (m.9) má veľkosť 13 poltónov a veľká nona má veľkosť (v.9) 14 poltónov.V notovej osnove sú uvedené príklady malých a veľkých nón:          Z dôvodov prehľadnosti uvádzame na hmatníku príklady rôznych polôh rozšírených intervalov odvodených od niektorého tónu. Od tohto tónu smerujú hrubé čiary k polohám konkrétnych rozšírených intervalov na rôznych strunách. Posunutím, transpozíciou (šípky v schémach) si odvodíme iné nony na hmatníku:

Malé nony
Veľké nony
          Chromatickým zvýšením veľkej nony o poltón dostaneme zväčšené nony, ktoré sa pri odvodení non z diatonickej rady nevyskytujú. Nájdeme ich v akordoch zo zväčšenou nonou:


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku