Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

. : Septakordy s intervalovým obohatením :.Okrem diatonických septakordov (zložených z tónov diatonických stupníc) a alterovaných (obmenených) septakordov poznáme aj iné súzvuky odvodené od septakordov. Alebo vychádzajú z terciového systému stavby akordov, alebo sú k týmto akordom pripojené niektoré ďalšie tóny.

Dominantný septakord s pridanou veľkou sextou (C7/6)

Tento septakord obsahuje päť tónov. Nie je však nonovým akordom (jeho rozpätie v základnom tvare nie je nona ale septima). Uvedieme si názorný príklad od tónu „c":

septakord dominantny + 6 vzorec

Tento akord je obohatený o veľkú sextu, ktorá je pridaná k plne znejúcemu (plnohodnotnému) dominantnému septakordu. Ak by sme chceli vytvoriť rovnaký akord od iného základného tónu museli by sme dodržať stavbu - vzorec (intervalové odstupy) tohto akordu. Toto platí všeobecne pre transpozíciu každého - akéhokoľvek akordu. ZT = základný tón.

ZT= základný tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá čistá kvinta (5) = zelená
veľká sexta (6) = fialová  malá septima (7♭) = žltá

Niekoľko hmatov dominantného septakordu s pridanou veľkou sextou v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru dominantného septakordu s pridanou veľkou sextou.
Dominantný septakord s veľkou sextou, ktorá nahrádza kvintu (C7/6sus)

Tento septakord obsahuje štyri tóny. Jeho rozpätie v základnom tvare je septima. Uvedieme si názorný príklad od tónu „c":

septakord dominantny + 6 ktora nahradzuje 5 vzorec

Tento akord má nahradenú kvintu sextou, kvintu teda neobsahuje - v akorde chýba. Akord má podstatne zmenenú stavbu a v základnom tvare obsahuje aj interval malej sekundy (medzi tónmi A - B).

ZT - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá veľká sexta (6) = fialová  malá septima (7♭) = žltá

Niekoľko hmatov dominantného septakordu s veľkou sextou, ktorá nahrádza kvintu v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru dominantného septakordu s veľkou sextou, ktorá nahrádza kvintu.
Dominantný septakord s čistou kvartou, ktorá nahrádza terciu (C7/4sus)

Tento septakord obsahuje štyri tóny. Jeho rozpätie v základnom tvare je malá septima. Uvedieme si názorný príklad od tónu „c"

septakord dominantny 4 ktora nahradzuje 3 vzorec


ZT - čistá prima (1) = červená  čista kvarta (4) = modrá čistá kvinta (5) = zelená  malá septima (7♭) = žltá

Niekoľko hmatov dominantného septakordu s čistou kvartou, ktorá nahrádza terciu v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru dominantného septakordu s čistou kvartou, ktorá nahrádza terciu.


          Kvarta, ktorá v tomto akorde nahradzuje terciu spôsobuje, že akord nemá tónorod - nie je ani durový ani molový. Okrem toho si môžeme v tomto akorde všimnúť jednu zaujímavosť, ktorá spôsobuje jeho zvláštne vyznenie. Príklad: V akorde C7/4sus = C - F - G - B. Tóny „C - G" sú súčasťou kvintakordu C dur a tóny „F - B" obsahuje kvintakord B dur. Jeho uplatnenie v praxi využíva túto vlastnosť.


V praxi sa používajú aj ďalšie septakordy s pridanou sextou: Cmaj7/6 = c - e - g - a - h, a tiež Cmi7/6 = c - es - g - a - b, Cmimaj7/6 = c - es - g- a- h.

Nahradzovanie tercie sekundou pri septakordoch sa v praxi bežne nepoužíva. Sekundový krok obsahuje tretí obrat septakordov tzv. „sekundový akord", čo však nijako nesúvisí a nespojuje sa z akordmi kde je tercia nahradená sekundou. Riešenie dilemy ako prečítať alebo zapísať akordy vyšších tried spočíva v pravidle, že vždy vychádzame s toho, aby zápis (čítanie) akordu bolo čo najjednoduchšie.
Všetky doteraz analyzované akordy (kvintakordy a septakordy) sú v svojom základnom tvare zložené zo základných intervalov (prima až oktáva). Nasledujúce vyššie triedy nonové akordy, undecimové akordy a tercdecimové akordy využívajú už aj intervaly rozšírené, pretože ich rozsah (vzdialenosť od najnižšieho - základného tónu po najvyšší v základnom tvare) je väčší ako oktáva.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku