Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Obraty kvintakordov :.


Okrem základného tvaru - polohy poznáme dva obraty trojzvukov - kvintakordov.


Prvý obrat kvintakordu

          Nastáva presunutím pôvodnej tercie (tercie v základnom tvare) do basu - do polohy najnižšieho tónu. Základný tón sa presúva o oktávu vyššie. Rozsah takéhoto akordu je sexta (podľa rozpätia okrajových tónov akordu v tomto tvare). Preto prvému obratu kvintakordu hovoríme sextakord. Ale pozor! Sextakord nemá nič spoločné zo šesťzvukom! Tento sa skladá z tercie a kvarty nad sebou.

1 obrat kvintakorduDruhý obrat kvintakordu

          Nastáva presunutím pôvodnej kvinty (kvinty v základnom tvare) do basu. Tercia prvého obratu sa presúva o oktávu vyššie. Rozsah takéhoto akordu je opäť sexta a prvým intervalom v akorde je kvarta, druhým tercia. Preto druhému obratu kvintakordu hovoríme kvartsextakord.

2 obrat kvintakordu


          Ak by sme druhý obrat kvintakordu ešte raz obrátili dostali by sme opäť základný tvar kvintakordu ale v polohe o oktávu vyššie: c-e-g, c-es-g, c-es-ges, c-e-gis. V tabuľke je uvedený príklad sumárneho odvodenia obratov kvintakordov od základného tónu C.


obraty kvintakordov tabuľka


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku