Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Obraty septakordov :.


          Okrem základného tvaru - polohy rozoznávame tri obraty štvorzvukov - septakordov. Vysvetlíme si ich na najviac používanom dominantnom septakorde od tónu „c" = C7.


Prvý obrat septakordu

          Nastáva presunutím pôvodnej tercie (tercie v základnom tvare) do basu - do polohy najnižšieho tónu. Základný tón sa presúva o oktávu vyššie. Názov tohto obratu kvintsextakord (C6/5 = E - G - B - c) odvodíme od jeho vnútornej stavby, resp. intervalov, ktoré vzniknú medzi najnižším (basovým) tónom a septimou a najnižším tónom a pôvodným tónom základným.


1 obrat septakorduDruhý obrat septakordu

Nastáva presunutím pôvodnej kvinty (kvinty v základnom tvare) do basu. Dosiahneme to presunutím pôvodnej tercie z polohy basového tónu (prvý obrat) o oktávu vyššie. Tento obrat sa nazýva terckvartový. Príklad akordu C4/3 (obrázok nižšie naľavo):


2 obrat septakorduTretí obrat septakordu

          Nastáva presunutím pôvodnej septimy (septimy v základnom tvare) do basu. Toto dosiahneme presunutím pôvodnej kvinty z polohy basového tónu (druhý obrat) o oktávu vyššie. Tretí obrat septimového akordu sa nazýva sekundový (obrázok vyššie vpravo). Príklad tohto obratu septakordu (C2) je uvedený vyššie vpravo. Pri odvodení obratov ostatných septakordov by sme postupovali úplne rovnako. Rozdielna by bola ich detailná vnútorná intervalová štruktúra - vzdialenosti. (Poznámka: Nezameňujme si označenia obratov akordov - ich značky s akordovými značkami.)
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku