Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Bluesova osemtónová typ A :.Podľa počtu a rozmiestnenia blue tónov môže mať rôzny tvar (intervalové usporiadanie). V podstate môžu byť tri takéto stupnice, typ A vyzerá nasledovne:

osemtonova bluesova typ a


Porovnajme intervalové vzdialenosti a celkovú stavbu týchto stupníc a pre lepšie zapamätanie porovnajme aj ich stupnicové vzorce:

                                                            stupne stupnice: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

                                                            Typ A: 1 - 2 - 3b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7b (blue tóny 3b, 7b)

                                                            Typ B: 1 - 2 - 3b - 3 - 4 - 5b - 5 - 7b (blue tóny 3b, 5b, 7b) a nemá sextu.

                                                            Typ C: 1 - 3b - 3 - 4 - 5b - 5 - 6 - 7b (blue tóny 3b, 5b, 7b) a nemá sekundu.

          V stupnici bluesova osemtónová, typ A sa nachádza malá a veľká tercia (na III. a IV. stupni), kvarta (na V. stupni), čistá kvinta (na VI. stupni), veľká sexta (na VII. stupni) a malá septima (na VIII. stupni) stupnice. Obsahuje dva blue tony malú terciu (3b) a malú septimu (7b). Táto stupnica je zhodná s dórskym modusom ale má navyše aj veľkú terciu a tým pádom aj osem tónov.

          Na interaktívnom hmatníku môžete vidieť rozloženie tónov bluesovej osemtónovej stupnice typu A, ako aj jej základný tvar cez dve oktávy od základného tónu "a":


diskusia k téme


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku