Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Bluesova osemtónová typ C :.


          Podľa počtu a rozmiestnenia blue tónov môže mať rôzny tvar (intervalové usporiadanie). V podstate môžu byť tri takéto stupnice, Typ C vyzerá nasledovne:

osemtonova bluesova typ c


Porovnajme intervalové vzdialenosti a celkovú stavbu týchto stupníc a pre lepšie zapamätanie porovnajme aj ich stupnicové vzorce:

                                                            stupne stupnice: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

                                                            Typ A: 1 - 2 - 3b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7b (blue tóny 3b, 7b)

                                                            Typ B: 1 - 2 - 3b - 3 - 4 - 5b - 5 - 7b (blue tóny 3b, 5b, 7b) a nemá sextu.

                                                            Typ C: 1 - 3b - 3 - 4 - 5b - 5 - 6 - 7b (blue tóny 3b, 5b, 7b) a nemá sekundu.

V stupnici sa nachádza malá a veľká tercia (na II. a III. stupni), kvarta (na IV. stupni), zmenšená kvinta (na V. stupni) čistá kvinta (na VI. stupni), veľká sexta (na VII. stupni) a malá septima (na VIII. stupni) stupnice. tento typ bluesovej osemtonovej stupnice nemá sekundový interval. Na II.stupňi sa nachádza malá tercia!

          Na interaktívnom hmatníku môžete vidieť rozloženie tónov bluesovej osemtónovej stupnice typu C, ako aj jej základný tvar cez dve oktávy od základného tónu "a":


diskusia k téme
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku