Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Pentatonika II.stupňa :.


          Názov tejto stupnice je len pracovný a to podľa stupňa, od ktorého v prirodzenej pentatonike túto stupnicu odvodzujeme. Na druhom stupni prirodzenej pentatoniky je veľká sekunda, takže prirodzená pentatonika od "C" a pentatonika II.stupňa od "D" sú paralelné = majú rovnaké tóny (ale iný základný tón).
          V notovej osnove vľavo prirodzená pentatonika (c1 - d1 - e1 - g1 - a1), v strede od jej II.stupňa odvodená "d" pentatonika II.stupňa (d1 - e1 - g1 - a1 - c2) a vpravo tiež pentatonika II.stupňa ale transponovaná do rovnakého základneho tónu "c" (c1 - d1 - f1 - g1 - b1).


pentatonika 2 stupna noty


          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo vybrať základné charakteristiky tejto stupnice od základného tónu "c" ako je rozloženie tónov na hmatníku, základný tvar cez dve oktávy a prstoklady v rámci jednotlivých polôh (1 až 5) v štandardných (tesných) pozíciách:Porovnajme intervalové vzorce pentatonických stupníc

intervaly 1 2 3b 3 4 4# 5 6b 6 7b
prirodzená päťtónová c d e g a
pentatonika II.stupňa c d f g b
Kaušika c es f as b
Mégha c d f g a
Bluesova pentatonika c es f g b
Hindola c e fis a b


          Tiež má rovnaké tóny (od rovnakého základného tónu) ako pentatonická Mégha s rozdielom, že namiesto veľkej sexty na V. stupni má malú septimu. Intervalové vzdialenosti pentatoniky II. stupňa v notovej osnove a v TABe:
          Táto stupnica obsahuje všetky "dosažiteľné" čisté intervaly (1 - 4 - 5). prstoklady tejto stupnice sú rovnaké len su posunuté oproti prirodzenej pentatonike o veľkú sekundu vyššie.

vysvetlívky
 
diskusia k téme

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku