Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Prima :.


          Tvorí ju nulová vzdialenosť, 0 poltónov, 0 centov medzi dvomi rovnakými tónmi. Označme tóny diatonickej rady rímskymi číslicami od I až po VIII. Tieto čísla tvoria stupne diatonickej rady:          V prípade primy je dôležité si uvedomiť, že porovnávané tóny nemajú len rovnakú výšku, ale aj notový pravopis. To znamená, že porovnávané tóny majú rovnaký stupňový základ. Napríklad: tóny Cis - Cis tvoria spolu interval primy, ale tóny Cis - des primou nie sú aj keď je medzi nimi nulová výšková vzdialenosť. Nie je totiž splnená podmienka rovnakého tónového základu. V tóne „Cis" je základom tón „c" - I. stupeň diatonickej rady a v tóne „des" je základom tón „d", ktorý tvorí II. stupeň DR.V notovej osnove sú uvedené všetky pôvodné primy v diatonickej rade:          Pri základnom odvodení z DR dostávame len čisté primy. Na hmatníku gitary tvoria čisté primy rovnaký dohmat - ten istý tón. Porovnávanie dvoch rovnakých tónov na hmatníku a príklady čistých prím môžete vidieť na obrázku nižšie vľavo. Smer šípiek označuje možný posun odvodenia intervalov po hmatníku.

Primy na hmatníku: čisté primy zväčšené primy          Zväčšené primy (vyššie vpravo) dostaneme zvýšením alebo znížením jedného z tónov o poltón pri zachovaní notového pravopisu - písmenového základu. Takéto intervaly v DR nenájdeme, lebo ide o chromatické, tzv. poltónové posunutie jedného z porovnávaných tónov. Zväčšená prima znie ako malá sekunda. Spojnica tónov, hrubá čiara, určuje interval na hmatníku.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku