Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Prirodzená pentatonika :.


          Vznikne postavením štyroch čistých kvínt nad seba: 1 - 5 - 9 - 13 - 17, od C to budú tóny: C - G - d - a - e1. Ak usporiadame tieto tóny do jednej oktávy dostaneme sled tónov: C - D - E - G - A. (alebo: c1 - d1 - e1 - g1 - a1), čo zodpovedá intervalovej skladbe 1-2-3-5-6.

prirodzena pentatonika

          Každý tón stupnice tvorí stupeň označený pod notovou osnovou rímskou číslicou. Rozsah tejto stupnice je určený jej rozpätím - intervalom medzi okrajovými tónmi (I. a V. stupňom) a tvorí ho veľká sexta. Aby Vás to neplietlo! Na piatom stupni tejto stupnice je veľká sexta a preto označenie hore nad notovou osnovou 1 až 6 a dole I. až V.

          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo vybrať základné charakteristiky tejto stupnice od základného tónu "c" ako je rozloženie tónov na hmatníku, základný tvar cez dve oktávy a prstoklady v rámci jednotlivých polôh (1 až 5) v štandardných (tesných) pozíciách:vysvetlívky
 
diskusia k téme


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku