Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Progresia a postupnosť :.          Obsiahnutie a následné pochopenie štúdia o harmónii, jej štrukturálnych funkcií, použitiach týchto funkcií, ich možnostiach, rozmanitostiach a istých pravidlách je dôležitý základ každeho muzikanta – gitaristu, ktorý svoje poslanie berie dostatočne vážne. Ovládanie týchto poznatkov a poznaní o štruktúrach harmónie dovoľuje pochopiť vzťahy medzi akordami a ich celkami v skladbách, dovolí nám správne analyzovat akordickú výstavbu skladieb a taktiež nám umožní dokonalý harmonický pohľad na naše možnosti pokiaľ sa sami rozhodneme zkonštruovať našu vlastnú harmóniu, ktorá napríklad može tvoriť pevý základ budúcej piesne. Harmonický význam osamoteného akordu je vcelku neurčitý. Takýto osamotený akord može byť tonikou tóniny, alebo určitou harmonickou funkciu iných tónin. Ak k nemu pridáme další akord, obmedzíme jeho funkciu na menší počet tónin. Takýmto spájaním akordov môžeme dosiahnut progresiu alebo postupnosť.

          Progresia je funkcia ktorá má bud nastoliť alebo oslabiť tóninu. Sled akordov v progresií závisí od jej účelu, či už je to nastolenie tóniny, modulácia, kontrast, prechod alebo upevnenie tóniny. (Príklad 1.)

          Postupnosť nie je funkcia a nemá za cieľ jednoznačne vyjadrovať tóninu. Postupnosť sa často používa v hudbe, ktorá niečo opisuje. (Príklad 2.)

Príklad 1a/ progresia:
Progresia príklad 1a

Klikaním na šípku pod hmatníkom prechádzaj akordami zapísanými v notovej osnove a TABe nad interaktívnym hmatníkom.
Príklad 1b/ progresia:
Progresia príklad 1b

Klikaním na šípku pod hmatníkom prechádzaj akordami zapísanými v notovej osnove a TABe nad interaktívnym hmatníkom.Príklad 1c/ progresia:

Progresia príklad 1c

Klikaním na šípku pod hmatníkom prechádzaj akordami zapísanými v notovej osnove a TABe nad interaktívnym hmatníkom.Príklad 2/ postupnosť:

Postupnosť príklad 2

Klikaním na šípku pod hmatníkom prechádzaj akordami zapísanými v notovej osnove a TABe nad interaktívnym hmatníkom.


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku