Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Progresie základných tónov :.


          Kedže gitara je harmonický nástroj, môžeme v rozmedzí jej tónového rozsahu aplikovať pomerne bohatú harmóniu. Avšak, na dosiahnutie pestrosti a aj hladkosti harmónie musíme dbať na správne vedenie jednotlivých hlasov jednotlivých tónov akordov a ich spájaním so susediacimi akordami. V procese spájania akordov pracujeme s vedím jednotlivých tónov z východiskového akordu do akordu nasledujúceho1.
          Na udržanie pestrosti týchto spojov je najdôležitejšie vedenie spodného hlasu – basu, a vrchnného hlasu – sopránu2. Basový tón akordu totiž nieje vždy základným tónom akordu. V base sa na dosiahnutie hladkosti melódie veľmi často používajú tercie, kvinty a septimy, pričom základný tón akordu sa može vyskytovať v iných hlasoch, napríklad v sopráne. V Hamónií – štrukturálnych funkciách sa preto budeme zaoberat progresiami základných tónov. V nasledujúcich príkladoch si všimnime, že základný tón akordu nieje vždy jeho basovým tónom.

Existujú tri druhy progresie základných tónov:

stupajúca progresie základných tňonov - tabuľka

1. Stúpajúce progresie.


a) Kvarta nahor, totožná s kvintou nadol: Základný tón sa stáva kvintou nasledujúceho akordu.

stupajúca progresia - kvarta nahor

Tónina Gdur - stúpajuca progresia - kvarta nahor (kvinta nadol).
Klikaním na šípku pod hmatníkom prechádzaj po dvojichiach príkladov v notovej osnove a TABe nad interaktívnym hmatníkom.


b) Tercia nadol ,totožná so sextou nahor: Základný tón sa stáva terciou nasledujúceho akordu.

stupajúca progresia - tercia nadol

Tónina Ddur - stúpajuca progresia - tercia nadol (sexta nahor).
Klikaním na šípku pod hmatníkom prechádzaj po dvojichiach príkladov v notovej osnove a TABe nad interaktívnym hmatníkom.


2. Klesajúce progresie.


a) Kvarta nadol, totožná s kvintou nahor. Kvitna sa stáva základným tónom nasledujúceho akordu.

klesajúca progresia -kvarta nadol

Tónina Bdur - klesajúca progresia kvarta nadol (kvinta nahor).
Klikaním na šípku pod hmatníkom prechádzaj po dvojichiach príkladov v notovej osnove a TABe nad interaktívnym hmatníkom.


b) Tercia nahor, totožná so sextou nadol: Tercia sa stáva základným tónom nasledujúceho akordu.

klesajúca-progresia - tercia nahor

Tónina Cdur - klesajúca progresia tercia nahor (sexta nadol).
Klikaním na šípku pod hmatníkom prechádzaj po dvojichiach príkladov v notovej osnove a TABe nad interaktívnym hmatníkom.


3. Maximálne progresie.


Nemajú žiadne spoločné tóny, môžu však vznikať tzv. klamné progresie (majmä ak používame alterované akordy 3/ atd.)

 a) O stupeň vyššie: b) O stupeň nižšie:

maximálne progresie

Tónina Edur - maximálne progresie (o stupeň vyššie alebo nižšie).
Klikaním na šípku pod hmatníkom prechádzaj po dvojichiach príkladov v notovej osnove a TABe nad interaktívnym hmatníkom.


1/ Viac o spajaní akordov bude nasledovať v časti o vedení hlasov.
2/ Vo vedení štvorhlasej harmónie reprezentujú jednotlivé hlasy od najvyššieho po najnižši – soprán, alt, tenor a bas.
3/ Viac o alterovaných akordoch bude nasledovať v časti o alterovaných akordoch.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku