Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Sekunda :.


          Tvorí ju vzdialenosť medzi susednými tónmi (stupňami) v diatonickej rade. Táto môže byť malá alebo veľká. Malá sekunda (m.2) má veľkosť jedného poltónu a veľká sekunda (v.2) má veľkosť celého tónu (dva poltóny). Ak má ísť naozaj o sekundu musí byť splnená podmienka, že porovnávané tóny majú tónový základ v rámci susedných tónov DR. Napríklad, c - d je veľká sekunda (v.2 - vzdialenosť dvoch poltónov) a e - f je malá sekunda (m.2 - vzdialenosť poltónu), atď. Je dôležité, že porovnávané tóny majú písmenový základ ako susedné tóny (stupne) DR.V notovej osnove sú uvedené všetky pôvodné (malé aj veľké) diatonické sekundy:          Na hmatníku gitary určuje interval malej sekundy vzdialenosť dvoch susedných pražcov (poltón) na rovnakej strune. Veľká sekunda sa nachádza o dva pražce vyššie alebo nižšie v rámci rovnakej struny.
Zväčšené sekundy sú sekundy ešte o poltón väčšie ako veľké (maju tri poltóny) pri zachovaní označenia tónového základu. Zvukovo znejú ako malé tercie. Na hmatníku gitary vidíme príklady malých, veľkých a zväčšených sekúnd:

sekundy: malé sekundy veľké sekundy zväčšené sekundy

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku