Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Septima :.


Je vzdialenosť siedmich stupňov medzi tónmi diatonickej rady (DR), čo platí tiež o písmenovom označení. Medzi tónmi, ktoré porovnávame, sa nachádza päť stupňov DR.          Pri odvodení septím z DR zisťujeme malé a veľké septimy. Malá septima (m.7) má veľkosť desiatich poltónov a veľká septima (v.7) jedenástich poltónov. Ak by sme brali tón „c1" v slede tónov: ... c - d - e - f - g - a - h - c1 ... ako začiatok novej , vyššie položenej DR, potom tón „h" je posledným, VII. stupňom v danej DR v rámci jednej oktávy, jednej výškovej polohy. V notovej osnove sú uvedené všetky pôvodné septimy odvodené z DR:
Na hmatníku gitary hráme septimy obyčajne cez dvojice strún, tak ako to ukazujú schématické príklady:

Malé septimy
Veľké septimy
          Pri intervaloch čistá kvinta, veľká sexta a malá septima sa na chvíľku zastavíme. Bluesová alebo R&R hudba, avšak aj iné štýly, využívajú často tieto intervaly pri rytmickom sprievode, ako to ukazujú zábery hry na strunách E - A. Fotografia pod tabuľkou znázorňuje tri rôzne sledy (kombinácie) na štyri doby.

Kvinta na strunách E - A --- Sexta na strunách E - A --- Septima na strunách E - A --- Sexta na strunách E - A
          Podľa záberov vidíme, že kvintový interval držíme ukazovákom a prstenníkom ĽR. Pri dohmate veľkej sexty (záber druhý a štvrtý zľava) tento kvintový hmat stále držíme a malíček ĽR pridáva hmat veľkej sexty. Posunutím malíčka ĽR o poltón vyššie dostaneme interval malej septimy (záber tretí zľava). Pri hmate malej septimy je potrebné viac roztiahnuť prsty ĽR a preto tento hmat precvičujte opatrne. Návrat na sextu je opačný, malíčkom ĽR sa posunieme po hmatníku o poltón nižšie
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku