Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Dominantný septakord s veľkou nonou (X9) :.Vznikne pripojením veľkej tercie k dominantnému septakordu:

nonovy c9

Nonový akord C9 = C - E - G - B - d môžeme odvodiť napr. od I. stupňa stupnice C mixolýdickej (mixolýdicky modus):

C - D - E - F - G - A - B - c - d - e - f - g - a ...

V stupnici C dur by sme na V. stupni odvodili tento nonový akord G9 = G - H - d - f - a :

C - D - E - F- G - A - H - c - d - e - f - g - a ...

          Odvodenie nonových akordov môže byť od rôznych stupníc. Všeobecne platia rovnaké pravidlá spomínané už pri septakordoch. U nonových akordoch pribúda však jeden tón (tercia) navyše.


základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá čistá kvinta (5) = zelená
malá septima (7♭) = žltá  veľká nona (9) = oranžová

Niekoľko hmatov dominantného septakordu s veľkou nonou v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru dominantného septakordu s veľkou nonou.označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index

nonovy akord typu X9

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku