Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Dominantný septakord s malou nonou (X9♭) :.Vznikne pripojením malej tercie k dominantnému septakordu:

nonovy c9b

Nonový akord C9b = C - E - G - B - des môžeme odvodiť napr. od I. stupňa kombinovanej stupnice C dur cigánskej a „C" mixolýdickej:

C - Des - E - F - G - As - B - c - des - e - f - g - as ...

Poznámka: Z cigánskej dur sme prebrali II. a IV. stupeň a z mixolýdickej stupnice VII. stupeň. Vzorec tejto kombinovanej stupnice je: 1 - 2b - 3 - 4 - 5 - 6b - 7b).


základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá čistá kvinta (5) = zelená
malá septima (7♭) = žltá  malá nona (9♭) = oranžová

Niekoľko hmatov dominantného septakordu s malou nonou v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru dominantného septakordu s malou nonou.označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index

nonovy X9b


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku