Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Septakord dim s malou nonou (Xdim9♭)ide o zmenšene zmenšený septakord s malou nonou. Vznikne pripojením veľkej tercie k zmenšene zmenšenému septakordu od "C":

nonovy cdim9b

Cdim9b = C - Es - Ges - Heses - des vytvoríme spojením troch malých a jednej veľkej tercie. Tón „Heses" zvukovo zodpovedá tónu „A". Jedná sa o enharmonické tóny - viď kapitolu o základných pojmoch.


základny tón - čistá prima (1) = červená  malá tercia (3♭) = modrá zmenšená kvinta (5♭) = zelená
zmenšená septima (7♭♭) = žltá  malá nona (9♭) = oranžová

Niekoľko hmatov zmenšene zmenšeného septakordu s malou nonou v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru zmenšene zmenšeného septakordu s malou nonou.označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index

nonové akordy typu Xdim9b
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku