Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Zväčšene veľký septakord so zväčšenou nonou :.Ide o nonový akorrd typu Xmaj9♯/5♯. Vznikne pripojením veľkej tercie k zväčšene veľkému septakordu:


nonovy cmaj9+5+


Nonový akord Cmaj9#/5# = C - E - Gis - H - dis vytvoríme napr. od III. stupňa cigánskej „A" mol stupnice:

A - H - c - dis - e - f - gis - a - h - c1 - dis1 - e1 - f 1- gis1 - a1 ...základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá zväčšená kvinta (5♯) = zelená
veľká septima (7) = žltá  zväčšená nona (9♯) = oranžová

Niekoľko hmatov zväčšene veľkého septakordu s veľkou nonou v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru zväčšene veľkého septakordu s veľkou nonou.označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index

nonove akordy xmaj9+/5+ koláž.jpg


          Upozornenie: Nezamieňajte si intervaly zväčšenej nony (zv.9) napr.: „c - dis1" a malej decimy (m.10) napr.: „c - es1", ktoré síce znejú rovnako (sú enharmonické), ale z hľadiska pravopisu (notového zápisu) a odvodzovania akordov plnia iné (rôzne) harmonické - akordotvorné funkcie! Napr.: v akorde: Cmaj9# = C - E - G - H - dis plní tón „E" funkciu tónorodu (veľká tercia oproti tónu základnému „C" (durový akord) a tón „dis" interval zväčšenej nony oproti základnému tónu „C". Tón „dis1" je voči tónu „E" vzdialený o veľkú septimu.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku