Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

. : Zmenšene malý septakord (Xmi7/5♭) :.Tento septakord vznikne spojením zmenšeného kvintakordu a veľkej tercie:

septakord zmensene maly vzorec

Zmenšene malý septakord Cmi7/5b = C-Es-Ges-B môžeme odvodiť napr. od I. stupňa stupnice C mol lokrickej:

C - Des - Es - F - Ges - As - B - c - des .......

Odvodenie zmenšene malého septakordu „Cmi7/5b" (skratka ZMS) od tónu „c" je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-es-ges-b. Rozpätie ZMS je malá septima, stavba akordu: malá tercia + malá tercia + veľká tercia. Intervalový vzorec 1 - 3b - 5b - 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri transponovaní tohto akordu do inej výšky (do inej tóniny). ZT = základny tón.


ZT - čistá prima (1) = červená  malá tercia (3♭) = modrá zmenšená kvinta (5♭) = zelená  malá septima (7♭) = žltá

Niekoľko hmatov zmenšene malého septakordu v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru zmenšene malého septakordu.označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index

Niektoré hmaty septakordu Xmi75b

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku