Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

. : Zväčšene malý (alterovaný) septakord (X7/5♯) :.V rámci alterovaných (obmenených) septakordov sa nebudeme zaoberať podrobným vysvetľovaním a rozborom tejto triedy. Zväčšene malý alterovaný septakord od „c" sa skladá zo zväčšeného kvintakordu (C+), ku ktorému je pridaná zmenšená tercia:

septakord zvačšene malý alterovaný vzorec

Zväčšene malý alterovaný septakord (skratka ZVMAS) od tónu „c" môžeme odvodiť od stupníc obsahujúcich tóny tohto akordu: C7/5♯ = c-e-gis-b. Rozpätie tohto alterovaného akordu je malá septima, stavba akordu: veľká tercia + veľká tercia + zmemšená tercia. Intervalový vzorec 1 - 3 - 5♯ - 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri transponovaní do inej výšky. ZT = základny tón.


ZT - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá zväčšená kvinta (5♯) = zelená  malá septima (7♭) = žltá

Niekoľko hmatov zväčšene malého (alterovaného) septakordu v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru zväčšene malého (alterovaného) septakordu.označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index

Niektoré hmaty septakordu X7/5#

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku