Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Cigánska dur španielska - dvojhlasyterciový dvojhlas na strunách h-e1: (cis-e, d-f, e-g, f-a, g-b, a-cis, b-d)

terciový dvojhlas na strunách h-e1


sexový dvojhlas na strunách g-e1: (g-e, a-f, b-g, cis-a, d-b, e-cis, f-d)

sexový dvojhlas na strunách g-e1


terciový dvojhlas na strunách g-h: (a-cis, b-d, cis-e, d-f, e-g, f-a, g-b)

terciový dvojhlas na strunách g-h


sexový dvojhlas na strunách d-h: (e-cis, f-d, g-e, a-f, b-g, cis-a, d-b)

sexový dvojhlas na strunách d-h


terciový dvojhlas na strunách d-g: (e-g, f-a, g-b, a-cis, b-d, cis-e, d-f)

terciový dvojhlas na strunách d-g


sexový dvojhlas na strunách A-g: (b-g, cis-a, d-b, e-cis, f-d, g-e, a-f)

sexový dvojhlas na strunách A-g


terciový dvojhlas na strunách A-d: (b-d, cis-e, d-f, e-g, f-a, g-b, a-cis)

terciový dvojhlas na strunách A-d


sexový dvojhlas na strunách E-d: (f-d, g-e, a-f, b-g, cis-a, d-b, e-cis)

sexový dvojhlas na strunách E-d


terciový dvojhlas na strunách E-A: (f-a, g-b, a-cis, b-d, cis-e, d-f, e-g)

terciový dvojhlas na strunách E-A
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku