Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Flažolety :.          Zatiaľ sa budeme baviť o tzv. "prirodzených flažoletoch. Flažolety môžeme na gitare vytvárať rôznymi spôsobmi. Nižšie je vyobrazený schématický hmatník rozložený na dve časti. Nie je zobrazený sedlový pražec vľavo hore. Vrchná časť obrázku zobrazuje hmatník od 1 po 12 polohu (pražec). Dolná časť približuje hmatník od 13 po 24 polohu (pražec). Flažoletové dohmaty, ktoré sa technikou hry ako aj zvukom podstatne líšia od klasických dohmatov, sú na obrázku označené krížikom "x". Podľa hrúbky a veľkosti tejto značky som rozdelil flažolety do troch skupín (označených číslami 1, 2, 3) pod hmatníkom. Flažolety sú v týchto skupinách usporiadané podľa prirodzenej schopnosti vyznenia, miesta tvorby a presnosti dotyku pri ich tvorbe.
          Miesta flažoletových dohmato, na ktorých vznikajú tóny rovnakej výšky, sú označené spojovacími šípkami alebo hviezdičkami (napr. rovnako znie 5 flažoletov označených jednou "*" alebo flažolety označené "**" (dvomi hviezdičkami).

flažolety na hmatníku gitary

          Najskôr si vysvetlíme ako vytvoríme klasický flažoletový dohmat, ak ho chceme vytvoriť ako prirodzený flažolet. Popíšeme si ho na nasledujúcom príklade:


Flažoletový dohmat vytvorený prstom ľavej ruky

          Presne nad 12 pražcom struny "g" jemne položíme ukazovák ĽR na strunu. Strunu o pražec nepritláčame, ledva sa jej dotýkame. Brnkneme na strunu "g" (brnkátkom alebo prstom PR) a hneď potom, resp. v tom okamihu brnknutia po zaznení typického "cinkavého" tónu flažoletu ukazovák ĽR pridvihneme od struny. V tomto prípade zaznie tón "g1", tj. tón o oktávu vyšší ako názov struny. V tomto prípade bude tento tón výškovo (frekvenčne, ale nie farbou zvuku) rovnaký s tónom, ktorý by vznikol aj normálnym dohmatom na tejto strune v 12 polohe.
          Ak flažolet dobre nezaznie, je to spôsobené, že sme nie celkom správne zosynchronizovali prevedenie flažoletu. Asi sme strunu pritláčali veľmi silno (má to byť jemný dotyk pred samotným prevedením tejto techniky), alebo došlo k pridvihnutiu prstu ĽR príliš neskoro. Príčinou nezdaru môžu byť aj obidve okolnosti. Tiež môže byť príčinou nezdaru to, že ste flažoletový dotyk vykonali nie celkom presne nad pražcom, musí to byť fakt presnéi. Je preto veľmi dôležité dobre si nacvičiť spôsob vykonania a synchronizáciu pri tvorbe prirodzených flažoletov. Určite to cvičte najskôr nad 12 pražcom každej struny (najskor to skúšajte na strune "g"), pretože na tomto mieste sa prirodzené flažolety vytvárajú najjednoduchšie a tolerancia odklonu presnosti dohmatu prstu ĽR je najväčšia. Ak sme túto úlohu zvládli a takéto flažolety sa vám darí už tvoriť na všetkých strunách nad 12 pražcom, vyskúšajte ich tvoriť aj za pomoci ostatných prstov ĽR okrem palca.


Flažoletový dohmat vytvorený prstom pravej ruky

          Podstata a technika je veľmi podobná ale náročnejšia v tom zmysle, že všetko sa vykonáva prstami pravej (brnkaciej) ruky. Tento spôsob tvorby prirodzených flažoletov sa častejšie používa pri hre prstami, keď jemný dotyk vytvárame najčastejšie ukazovákom alebo prostredníkom PR a brnknutie vytvoríme palcom PR. Teraz si popíšeme najčastejšie používané spôsoby a typy flažoletov pre akustickú ale aj elektrickú gitaru.
          Rozoberieme si jednotlivé spôsoby hry a typy flažoletov podľa spôsobu tvorby a vyznenia. Pre voľbu požadovaného typu stlačte príslušné tlačidlo a text sa zobrazí pod ním.

inštruktážne video k téme Prirodzené flazoletyNatural
 
Light-touch
 
Classical


Tapped
 
Pick hand
 
Multiple


Na tomto linku môžete sledovať diskusiu na tému "Špeciálne techniky" - klikni sem!

Natural harmonics - prirodzené harmonické flažolety          Môžeme ich vytvoriť na každej strune gitary nad 5, 7, 12, 19, a 24 pražcom. Ja ich zaraďujem to tzv. 1. skupiny flažoletov (skupina, ktorá je relatívne najľahšie vytvoriteľná) a v schéme vyššie je označená číslom "1". Úplne najľahšie vytvoríte flažolet nad 12 pražcom, ako to bolo už vyššie popísané, kde je tolerancia presnosti dohmatu nad pražcom najväčšia. Potom sú to flažolety nad 7 a 5 pražcom ale aj 19 a 24 pražcom. Vyskúšajte si ich a sami zistíte o čo presnejšie musíte hrať (presnosť flažoletového dotyku - dohmatu a aj synchronizácia).

          Flažolety nad 5. pražcom - Flažoletový dotyk - dohmat vykonávate už vyššie popísaným spôsobom prstami ĽR alebo PR presne nad 5. pražcom. Vzniknú o oktávu vyššie znejúce čisté kvinty tónov, oproti tónom, ktoré by inak zazneli normálnym dohmatom k tomuto pražcu, resp. o dve oktávy vyššie tóny ako je výška predmetnej struny, ako popisuje tabuľka:

názov struny štandardný dohmat flažoled nad 5.pražcom
e1 a1 e3
h e1 h2
g c1 g2
d g d2
A d a1
E A e1

Video "Prirodzené flažolety nad 5.pražcom" klikni sem!


          Flažolety nad 7. pražcom - Flažoletový dotyk - dohmat vykonávate už vyššie popísaným spôsobom prstami ĽR alebo PR presne nad 7. pražcom. Vzniknú tóny o oktávu vyššie oproti tónom, ktoré by zaznely normálnym dohmatom k tomuto pražcu, resp. o dve oktávu vyššia kvinta ako je výška predmetnej struny, ako popisuje tabuľka:

názov struny štandardný dohmat flažoled nad 7.pražcom
e1 h1 h2
h fis1 fis2
g d1 d2
d a a1
A e e1
E H h

Video "Prirodzené flažolety nad 7.pražcom" klikni sem!


          Flažolety nad 12. pražcom - Tieto flažolety sú vôbec najľahšie vytvoriteľné. Skúšaním ich tvorby zistíme, že presnosť flažoletového dohmatu - dotyku nad 12 pražcom je najvoľnejšia. Dokonca na strunách E - A -d -g - h -e1 sme schopní tieto flažolety vytvoriť už niekde za 11 pražcom (tým vás na takéto nepresnosti nenavádzam), preto aj to označenie (prerušovaná čiara) vyššie v obrázku flažoletov. Pri tvorbe flažoletov nad 12 pražcom vznikajú tóny, ktoré výškovo zodpovedajú tónom vytvoreným normálnym dohmatom, resp. tóny o oktávu vyššie ako je príslušná struna.

názov struny štandardný dohmat flažolet nad 12.pražcom
e1 e2 e2
h h1 h1
g g1 g1
d d1 d1
A a a
E e e

Video "Prirodzené flažolety nad 12.pražcom" klikni sem!


          Flažolety nad 19. pražcom - Dosiahneme nimi tie isté tóny, ako pri flažoletoch nad 7.pražcom. Vzniknuté tóny sa výškovo rovnajú tónom, ktoré by vznikli normálnym dohmatom na 19.pražci. Taká vychytávočka: Ak na strunách E - A - d - g zahráme takýto flažolet nad 18.pržcom, zaznie flažolet ako nad 19.pražcom, ale spolu s ním zaznie ešte ďalší tón! Vyskúčajte si to. Uvedený ďalší tón je síce v pozadí ale je počuteľný a mení charakter takéhoto flažoletu.

názov struny štandardný dohmat flažolet nad 19.pražcom
e1 h2 h2
h fis2 fis2
g d2 d2
d a1 a1
A e1 e1
E h h


          Flažolety nad 24. pražcom - Gitary typu jumbo alebo aj obyčajné španielky nemajú hmatníky s rozsahom 24 pražcov. Tento flažolet sa ale dá vykonávať nad telom - vrchnou doskou, len treba nájsť to správne miesto, kde sa nachádza ďalšia oktáva. U elektrických gitar je 24 bežnejší jav, takže tu vykonávame tento flažolet nad 24 pražcom. Ak má gitara 21 alebo 22 pražcov, tak tento flažolet vykonávame častokrát nad hmatníkovým snímačom u dvojcievkového humbuckera by to malo byť nad cievkou bližšie pri hmatníku. Hovorí sa tomu aj tvorenie prirodzených flažoletov nad rytmickým snímačom (harmonics above the rythm picup). Toto mieste sa nachádza cca 25 mm za 22 pražcom pri menzúre 650 mm. Flažoletovým dohmatom nad 24 pražcom (alebo na mieste, kde by sa tento pražec nachádzal) vytvoríme tie isté tóny ako flažoletmi nad 5 pražcom. Tieto tóny sú rovnaké, ako tóny štandardne dohmatnute na tomto mieste.

názov struny štandardný dohmat flažolet nad 24.pražcom
e1 e3 e3
h h2 h2
g g2 g2
d d2 d2
A a1 a1
E e1 e1


          Ak pozorne sledujeme vytváranie prirodzených flažoletov zistíme, že existujú aj ďalšie miesta, kde je možné ich vytvoriť. V schéme na začiatku sú tieto miesta označené číslom "2" pod hmatníkom a určujú na jednotlivých strunách miesta, kde vytvoríme prirodzené flažolety.Tieto síce znejú slabšie, ale dobrou technikou ich dokážene vytvoriť aj na akustickej gitare, prípadne na elektrickej gitare s použitím skreslenia idú vytvoriť pomerne jednoducho (po získaní určitej praxe). Tieto tvoria tzv. 2 skupinu flažoletov. Vytvoríme ich nad 3, 4, 9 a 16 pražcom.


Flažolety 2. skupiny

          Flažolety nad 3. pražcom - Flažoletový dohmat musí byť vykonaný presne nad 3 pražcom a celá technika musí byť presná a koordinovaná. Aj maličká odchylka znamená nezdar. Pri tomto vznikajú flažoletové tóny, ktoré sú o čistú kvintu vyššie ako flažolety nad 5 pražcom. Poznámka: Pre jednoduchosť budeme túto skupinu flažoletov porovnávať s tónom flažoletu, ktorý by vznikol nad 5 pražcom príslušnej struny.

názov struny flažolet nad 5.pražcom flažolet nad 3.pražcom
e1 e3 h3
h h2 fis3
g g2 d3
d d2 a2
A a1 e2
E e1 h1


          Flažolety nad 4. pražcom - Sú s tejto 2 skupiny relatívne najľahšie vytvoriteľné. Opäť vykonávame flažoletový dohmat - vlastne je to dotyk presne nad 4 pražcom. Poznámka: Ak vykonáme flažoletový dohmat nad 9 a 16 pražcom, dosiahneme rovnaké tóny ako znejú nad 4 pražcom!) Vyskúšajte to. Dohmatom nad 4, 9 a 16 pražcom dosiahneme tóny o veľkú terciu vyššie ako je flažolet vytvorený nad 5 pražcom príslušnej struny.

názov struny flažolet nad 5.pražcom flažolet nad 4 (9/16).pražcom
e1 e3 gis3
h h2 dis3
g g2 h2
d d2 fis2
A a1 cis2
E e1 gis1Flažolety 3. skupiny

          Najnáročnejšie na presnosť a koordináciu flažoletovej techniky sú flažolety 3. skupiny, ktoré na akustike (čistom zvuku na elektrickej gitare) znejú slabo, avšak pri použití skreslenia na el. gitare a dobrej technike ich vieme dostatočne zvýrazniť a tým aj vytvoriť. pri ich vyznení sa často objevujú aj iné zvuky - tóny ako alikvoty, podľa toho ako presne dohmatneme. Flažolety 3. skupiny (je ich viacej ako uvádzam), tvoríme najčastejšie na týchto miestach: pred 2 pražcom, nad 2 pražcom, za 2 pražcom, pred 3 pražcom, tesne pred 6 pražcom, medzi 9 a 10 pražcom, medzi 14 .- 15 pržcom, nad 17 pražcom a nad 22 pražcom.

          Flažolety pred 2. pražcom - Technika a koordinovanosť musí byť precízna. Aj tak vzniknutý flažolet znie pomerne slabo, prípadne aj s pazvukmi. Ak ho dostatočne vieme zvýrazniť, dostaneme na tomto mieste tóny, ktoré sú o veľkú decimu vyššie ako flažoletové dohmaty nad 5 pražcom. Mieste flažoletového dohmatu sa nachádza tesne pred 2 pražcom.
          Flažolety nad 2. pražcom - Flažoletový dotyk - ohmat sa vykonáva presne nad 2 pražcom. Opäť je treba veľmi presné vykonanie. Ak sa vám to podarí, zaznie tón o veľkú nonu vyšší ako flažolet nad 5 pražcom.
          Flažolety za 2. pražcom - Nachádzajú sa asi v 1/3 vzdialenosti medzi 2 a 3 pražcom. Treba presný dohmat a súčinnosť pri jeho tvorbe, inak nevyznie. Je trochu výraznejší. Na tomto mieste vzniknú tóny, ktoré sú o oktávu vyššie ako prirodzené flažolety nad 5 pražcom príslušnej struny.

          Flažolety pred 3. pražcom - Miesto flažoletového dohmatu sa nachádza cca v 2/3 vzdialenosti medzi 2 a 3 pražcom. Výraznosťou sa približuje flažoletom vytvoreným za 2 pražcom. Na tomto mieste vzniknú tóny, ktoré sú o malú septimu vyššie ako flažolety hrané nad 5 pražcom. Rovnaké tóny dostaneme ak použije,e túto techniku medzi 9 a 10 pražcom, resp. mierne bližšie k 10 pražcu ( už skoro v 2/3). Aplikovanie tejto techniky nad 22 pražcom má rovnaký výsledok ako aj tóny vytvorené tesne pred 6 pražcom a medzi 14 a 15 pražcom predmetnej struny. (Vzniknú rovnaké tóny: pred 3 pražcom = tesne pred 6 pražcom = medzi 9 a 10 pražcom =medzi 14 a 15 pražcom = nad 22 pražcom.)

          Flažolety nad 17. pražcom - Znejú rovnako ako prirodzené flažolety vytvorené za 2.pražcom, tj. sú o oktávu vyššie ako tóny vytvorené nad 5.pražcom každej struny.
          Technikou tvorby prirodzených flažoletov môžeme vytvárať flažolety aj na iných miestach hmatníku ako je doteraz uvedené, avšak prebrali sme si tie najpoužívanejšie. Pre prehľadnosť uvádzam nižšie v tabuľke všetky flažolety 3.skupiny s možnosťou porovnania s flažoletmi, ktoré vzniknú nad 5.pražcom každej struny:

názov struny: E A d g h e1
flažolet nad 5.pražcom e1 a1 d2 g2 h2 e3
flažolet pred 2.pražcom gis4 dis4 h3 fis2 cis2 gis2
flažolet nad 2.pražcom fis4 cis4 a3 e3 h2 fis2
flažolet za 2.pražcom e4 h3 g3 d3 a2 e2
flažolet pred 3.pražcom d4 a3 f3 c3 g2 d2
flažolet pred 6.pražcom d4 a3 f3 c3 g2 d2
flažolet medzi 9 a10.pražcom d4 a3 f3 c3 g2 d2
flažolet medzi 14 a15.pražcom d4 a3 f3 c3 g2 d2
flažolet nad 17.pražcom e4 h3 g3 d3 a2 e2
flažolet nad 22.pražcom d4 a3 f3 c3 g2 d2


          Na záver k technike hry prirodzených flažoletov (natural harmonics) uvádzam zaujimavú postupnosť. Zahrajte po sebe prirodzené flažolety na týchto miestach (spolu šesť flažoletov na každej strune): nad 5.pražcom - nad 4.pražcom - nad 3.pražcom - pred 3.pražcom - za 2.pražcom - nad 2.pražcom. Prvé tri flažolety tohto sledu vytvárajú durový trojzvuk - intervaly 1 - 3 - 5. Na strune "g" by to bol G dur, na strune "d" by išlo o D dur atď. Vyskúšajte si to na všetkých strunách. Ťažšie to pôjde na najtenších melodických strunách "h" a "e1".
          Ak sledujeme súvislosti v prvých štyroch flažoletov tohto sledu zistíme, že sa jedná o štvorzvuky, konkretne o dominantný septakord. Na strune "g" to bude dominantný septakord G7 a podobne to môžete odvodiť aj na ostatných strunách gitary.
          Sled prvých piatich flažoletov dáva dohromady opäť dominantný septakord doplnený o oktávu prvého tónu. Ak zahráme sled všetkých šiestich flažoletov v predmetnom slede - uvedenom príklade, dostaneme dominantný septakord s veľkou nonou s oktávovým zdvojením základného tónu flažoletu.


inštruktážne video Natural harmonics sled tónov - elektrická gitara / drive
GU-0095_Natural harmonics - clean sound
GU-0095_Natural harmonics - distortion sound
Video "Prirodzené flažolety - sled tónov nad 5 - 4 - 3 pred 3 a za 2 pražcom" akustická gitara klikni sem!


* * * pre prechod na ďalšie cvičenia techniky hry Flažoletov - klikni sem * * *
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku