Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Aiolská (molová) transponovaná smerom od "a" po krížikoch (kvintový kruh) v rámci "praktických" stupníc

stupne stupnice A mol (0#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Ami Hmi5b C Dmi Emi F G
štvorzvuky Ami7 Hmi7/5b Cmaj7 Dmi7 Emi7 Fmaj7 G7

stupne stupnice E mol (1#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Emi F#mi5b G Ami Hmi C D
štvorzvuky Emi7 F#mi7/5b Gmaj7 Ami7 Hmi7 Cmaj7 D7

stupne stupnice H mol (2#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Hmi C#mi5b D Emi F#mi G A
štvorzvuky Hmi7 C#mi7/5b Dmaj7 Emi7 F#mi7 Gmaj7 A7

stupne stupnice F# mol (3#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky F#mi G#mi5b A Hmi C#mi D E
štvorzvuky F#mi7 G#mi7/5b Amaj7 Hmi7 C#mi7 Dmaj7 E7

stupne stupnice C# mol (4#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky C#mi D#mi5b E F#mi G#mi A H
štvorzvuky C#mi7 D#mi7/5b Emaj7 F#mi7 G#mi7 Amaj7 H7

stupne stupnice G# mol (5#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky G#mi A#mi5b H C#mi D#mi E F#
štvorzvuky G#mi7 A#mi7/5b Hmaj7 C#mi7 D#mi7 Emaj7 F#7

stupne stupnice D# mol (6#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky D#mi E#mi5b F# G#mi A#mi H C#
štvorzvuky D#mi7 E#mi7/5b F#maj7 G#mi7 A#mi7 Hmaj7 C#7

stupne stupnice A# mol (7#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky A#mi H#mi5b C# D#mi E#mi F# G#
štvorzvuky A#mi7 H#mi7/5b C#maj7 D#mi7 E#mi7 F#maj7 G#7


Aiolská (molová) transponovaná smerom od "a" po béčkach (kvartový kruh) v rámci "praktických" stupníc

stupne stupnice A mol (0b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Ami Hmi5b C Dmi Emi F G
štvorzvuky Ami7 Hmi7/5b Cmaj7 Dmi7 Emi7 Fmaj7 G7

stupne stupnice D mol (1b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Dmi Emi5b F Gmi Ami B C
štvorzvuky Dmi7 Emi7/5b Fmaj7 Gmi7 Ami7 Bmaj7 C7

stupne stupnice G mol (2b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Gmi Ami5b B Cmi Dmi Eb F
štvorzvuky Gmi7 Ami7/5b Bmaj7 Cmi7 Dmi7 Ebmaj7 F7

stupne stupnice C mol (3b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Cmi Dmi5b Eb Fmi Gmi Ab B
štvorzvuky Cmi7 Dmi7/5b Ebmaj7 Fmi7 Gmi7 Abmaj7 B7

stupne stupnice F mol (4b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Fmi Gmi5b Ab Bmi Cmi Db Eb
štvorzvuky Fmi7 Gmi7/5b Abmaj7 Bmi7 Cmi7 Dbmaj7 Eb7

stupne stupnice B mol (5b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Bmi Cmi5b Db Ebmi Fmi Gb Ab
štvorzvuky Bmi7 Cmi7/5b Dbmaj7 Ebmi7 Fmi7 Gbmaj7 Ab7

stupne stupnice Eb mol (6b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Ebmi Fmi5b Gb Abmi Bmi Cb Db
štvorzvuky Ebmi7 Fmi7/5b Gbmaj7 Abmi7 Bmi7 Cbmaj7 Db7

stupne stupnice Ab mol (7b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Abmi Bmi5b Cb Dbmi Ebmi Fb Gb
štvorzvuky Abmi7 Bmi7/5b Cbmaj7 Dbmi7 Ebmi7 Fbmaj7 Gb7

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku