Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Ionska (diatonická dur) transponovaná smerom od "C" po krížikoch (kvintový kruh) v rámci "praktických" stupníc

stupne stupnice C dur (0#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky C Dmi Emi F G Ami Hmi5b
štvorzvuky Cmaj7 Dmi7 Emi7 Fmaj7 G7 Ami7 Hmi7/5b

stupne stupnice G dur (1#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky G Ami Hmi C D Emi F#mi5b
štvorzvuky Gmaj7 Ami7 Hmi7 Cmaj7 D7 Emi7 F#mi7/5b

stupne stupnice D dur (2#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky D Emi F#mi G A Hmi C#mi5b
štvorzvuky Dmaj7 Emi7 F#mi7 Gmaj7 A7 Hmi7 C#mi7/5b

stupne stupnice A dur (3#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky A Hmi C#mi D E F#mi G#mi5b
štvorzvuky Amaj7 Hmi7 C#mi7 Dmaj7 E7 F#mi7 G#mi7/5b

stupne stupnice E dur (4#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky E F#mi G#mi A H C#mi D#mi5b
štvorzvuky Emaj7 F#mi7 G#mi7 Amaj7 H7 C#mi7 D#mi7/5b

stupne stupnice H dur (5#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky H C#mi D#mi E F# G#mi A#mi5b
štvorzvuky Hmaj7 C#mi7 D#mi7 Emaj7 F#7 G#mi7 A#mi7/5b

stupne stupnice F# dur (6#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky F# G#mi A#mi H C# D#mi E#mi5b
štvorzvuky F#maj7 G#mi7 A#mi7 Hmaj7 C#7 D#mi7 E#mi7/5b

stupne stupnice C# dur (7#) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky C# D#mi E#mi F# G# A#mi H#mi5b
štvorzvuky C#maj7 D#mi7 E#mi7 F#maj7 G#7 A#mi7 H#mi7/5b


Ionska (diatonická dur) transponovaná smerom od "C" po béčkach (kvartový kruh) v rámci "praktických" stupníc

stupne stupnice C dur (0b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky C Dmi Emi F G Ami Hmi5b
štvorzvuky Cmaj7 Dmi7 Emi7 Fmaj7 G7 Ami7 Hmi7/5b

stupne stupnice F dur (1b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky F Gmi Ami B C Dmi Emi5b
štvorzvuky Fmaj7 Gmi7 Ami7 Bmaj7 C7 Dmi7 Emi7/5b

stupne stupnice B dur (2b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky B Cmi Dmi Eb F Gmi Ami5b
štvorzvuky Bmaj7 Cmi7 Dmi7 Ebmaj7 F7 Gmi7 Ami7/5b

stupne stupnice Eb dur (3b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Eb Fmi Gmi Ab B Cmi Dmi5b
štvorzvuky Ebmaj7 Fmi7 Gmi7 Abmaj7 B7 Cmi7 Dmi7/5b

stupne stupnice Ab dur (4b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Ab Bmi Cmi Db Eb Fmi Gmi5b
štvorzvuky Abmaj7 Bmi7 Cmi7 Dbmaj7 Eb7 Fmi7 Gmi7/5b

stupne stupnice Db dur (5b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Db Ebmi Fmi Gb Ab Bmi Cmi5b
štvorzvuky Dbmaj7 Ebmi7 Fmi7 Gbmaj7 Ab7 Bmi7 Cmi7/5b

stupne stupnice Gb dur (6b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Gb Abmi Bmi Cb Db Ebmi Fmi5b
štvorzvuky Gbmaj7 Abmi7 Bmi7 Cbmaj7 Db7 Ebmi7 Fmi7/5b

stupne stupnice Cb dur (7b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Cb Dbmi Ebmi Fb Gb Abmi Bmi5b
štvorzvuky Cbmaj7 Dbmi7 Ebmi7 Fbmaj7 Gb7 Abmi7 Bmi7/5b
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku