Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Lydická (durová) transponovaná smerom od "C" po krížikoch (kvintový kruh) v rámci "praktických" stupníc

stupne stupnice C lydicka (1#) I. II. III. IV. V. VI. VII
trojzvuky C D Emi F#mi5b G Ami Hmi
štvorzvuky Cmaj7 D7 Emi7 F#mi7/5b G Ami7 Hmi7

stupne stupnice G lydicka (2#) I. II. III. IV. V. VI. VII
trojzvuky G A Hm C#mi5b D Emi F#mi
štvorzvuky Gmaj7 A7 Hmi7 C#mi7/5b Dmaj7 Ami7 F#mi7

stupne stupnice D lydicka (3#) I. II. III. IV. V. VI. VII
trojzvuky D E F#mi G#mi5b A Hmi C#mi
štvorzvuky Dmaj7 E7 F#mi7 G#mi7/5b Amaj7 Hmi7 C#mi7

stupne stupnice A lydicka (4#) I. II. III. IV. V. VI. VII
trojzvuky A H C#mi D#mi5b E F#mi G#mi
štvorzvuky Amaj7 H7 C#mi7 D#mi7/5b Emaj7 F#mi7 G#mi7

stupne stupnice E lydicka (5#) I. II. III. IV. V. VI. VII
trojzvuky E F# G#mi A#mi5b H C#mi D#mi
štvorzvuky Emaj7 F#7 G#mi7 A#mi7/5b Hmaj7 C#mi7 D#mi7

stupne stupnice H lydicka (6#) I. II. III. IV. V. VI. VII
trojzvuky H C# D#mi E#mi5b F# G#mi A#mi
štvorzvuky Hmaj7 C#7 D#mi7 E#mi7/5b F#maj7 G#mi7 A#mi7

stupne stupnice F# lydicka (7#) I. II. III. IV. V. VI. VII
trojzvuky F# G# A#mi H#mi5b C# D#mi E#mi
štvorzvuky F#maj7 G#7 A#mi7 H#mi7/5b C#maj7 D#mi7 E#mi7

stupne stupnice C# lydicka (8#) I. II. III. IV. V. VI. VII
trojzvuky C# D# E#mi Fxmi5b G# A#mi H#mi
štvorzvuky C#maj7 D#7 E#mi7 Fxmi7/5b G#maj7 A#mi7 H#mi7


Lydická (durová) transponovaná smerom od "C" po béčkach (kvartový kruh) v rámci "praktických" stupníc

stupne stupnice C lydicka (1#) I. II. III. IV. V. VI. VII
trojzvuky C D Emi F#mi5b G Ami Hmi
štvorzvuky Cmaj7 D7 Emi7 F#mi7/5b G Ami7 Hmi7

stupne stupnice F lydicka (0#, 0b) I. II. III. IV. V. VI. VII
trojzvuky F G Ami Hmi5b C Dmi Emi
štvorzvuky Fmaj7 G7 Ami7 Hmi7/5b Cmaj7 Dmi7 Emi7

stupne stupnice B lydicka (1b) I. II. III. IV. V. VI. VII
trojzvuky B C Dmi Emi5b F Gmi Ami
štvorzvuky Bmaj7 C7 Dmi7 Emi7/5b Fmaj7 Gmi7 Ami7

stupne stupnice Eb lydicka (2b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Eb F Gmi Ami5b B Cmi Dmi
štvorzvuky Ebmaj7 F7 Gmi7 Ami7/5b Bmaj7 Cmi7 Dmi7

stupne stupnice Ab lydicka (3b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Ab B Cmi Dmi5b Eb Fmi Gmi
štvorzvuky Abmaj7 B7 Cmi7 Dmi7/5b Ebmaj7 Fmi7 Gmi7

stupne stupnice Db lydicka (4b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Db Eb Fmi Gmi5b Ab Bmi Cmi
štvorzvuky Dbmaj7 Eb7 Fmi7 Gmi7/5b Abmaj7 Bmi7 Cmi7

stupne stupnice Gb lydicka (5b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Gb Ab Bmi Cmi5b Db Ebmi Fmi
štvorzvuky Gbmaj7 Ab7 Bmi7 Cmi7/5b Dbmaj7 Ebmi7 Fmi7

stupne stupnice Cb lydicka (6b) I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Cb Db Ebmi Fmi5b Gb Abmi Bmi
štvorzvuky Cbmaj7 Db7 Ebmi7 Fmi7/5b Gbmaj7 Abmi7 Bmi7

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku