Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Šesťtónové stupnice - Hexatoniky :.          Z historického hľadiska ich odvodzujeme pridaním ďalšej kvinty alebo vyplňovaním maloterciových medzier v pentatonikách. Tieto stupnice sú typické tým, že obsahujú šesť tónov. Tvoria spojovací článok medzi päťtónovými stupnicami (pentatonikami) a sedem tónovými stupnicami (septatonikami), ktoré sú najpoužívanejšie.


sextatoniky odvodenie vyplnovanim tercii

Prirodzená
 
Bluesová
 
Celotónová

Dípaka
 
Svirága


Prirodzená šesťtónová - Hexatonika


          Vznikne postavením piatich čistých kvínt nad seba: 1 - 5 - 9 – 13 – 17 - 21, od C to budú tóny: C – G – d – a – e1 – h1. Ak usporiadame uvedené tóny do jednej oktávy dostaneme sled – zoskupenie tónov : C – D – E – G – A - H. (alebo: c1 – d1 – e1 – g1 – a1 – h1) čo zodpovedá intervalovej skladbe 1 – 2 – 3 – 5 – 6 - 7. Rozsah tejto stupnice je určený intervalom medzi I. a VI. stupňom a tvorí ho veľká septima.

sextatonika prirodzena noty


          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo vybrať základné charakteristiky tejto stupnice od základného tónu "c" ako je rozloženie tónov na hmatníku, základný tvar cez dve oktávy a prstoklady v rámci jednotlivých polôh (1 až 5) v štandardných (tesných) pozíciách:vysvetlívky
 
diskusia k téme
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku