Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Obraty akordov :.          Najnižším (basovým) tónom v akorde nemusí byť vždy len tón základný. Môže ním byť každý z tónov daného akordu. Uvedieme si príklady základných tvarov kvintakordov od „C":

zakladne tvary kvintakordov obraty

          Presunutím základného tónu (primy -„C") o oktávu vyššie na „c" sa do basu dostáva tercia pôvodného akordu „E". Tým dostaneme prvý obrat kvintakordu. Ak túto pôvodnú terciu „E" opäť presunieme z polohy basového tónu o oktávu vyššie na „e" dostaneme druhý obrat kvintakordu. Pri septakordoch sa do basu môže dostať aj septima (štvrtý tón) a tým vznikne pri septakordoch tretí obrat. U nonových akordov rozoznávame tiež tri obraty kvintakordov, nakoľko o oktávu vyššie tóny sa neobracajú.
          Aj na hmatníku gitary môžeme tiež hovoriť o obratoch akordov, kedy je možné každý akord hrať na niekoľkých miestach na hmatníku - v rôznych polohách. Každý obrat má svoj charakteristický súzvuk, svojské vyznenie. Skúsenejší hráči si tieto zvukové nuancie zapamätajú a vedia ich rozoznať sluchom.
          Zvládnutie teoretickej a praktickej roviny tvorby a odvodenia akordov vyžaduje dobrú znalosť intervalov a stupníc. Ak máte záujem o podrobnejšie znalosti v problematike intervalov a stupníc doporučujem vám preštudovať si kapitoly o Intervaloch a stupniciach. Vedomosti o intervaloch a stupniciach by mali predchádzať kapitolu o akordoch, nakoľko na nich rozvíjame znalosti o akordoch. Z praxe je však známe, že najmä amatérsky začiatočníci začínajú práve tým, že sa naučia niekoľko akordov a rytmov na na týchto vedomostiach potom rozvíjajú svoje znalosti ďalej.
          Pre detailnejšie informácie o obratoch jednotlivých akordových tried si vyberte príslušné tlačidlo a pod ním sa zobrazí príslušný text.


Obraty 3.zv.
 
Obraty 4.zv.
 
Obraty 5.zv.

Obraty kvintakordovOkrem základného tvaru – polohy poznáme dva obraty trojzvukov – kvintakordov.


Prvý obrat kvintakordu

          Nastáva presunutím pôvodnej tercie (tercie v základnom tvare) do basu – do polohy najnižšieho tónu. Základný tón sa presúva o oktávu vyššie. Rozsah takéhoto akordu je sexta (podľa rozpätia okrajových tónov akordu v tomto tvare). Preto prvému obratu kvintakordu hovoríme sextakord. Ale pozor! Sextakord nemá nič spoločné zo šesťzvukom! Tento sa skladá z tercie a kvarty nad sebou.

1 obrat kvintakorduDruhý obrat kvintakordu

          Nastáva presunutím pôvodnej kvinty (kvinty v základnom tvare) do basu. Tercia prvého obratu sa presúva o oktávu vyššie. Rozsah takéhoto akordu je opäť sexta a prvým intervalom v akorde je kvarta, druhým tercia. Preto druhému obratu kvintakordu hovoríme kvartsextakord.

2 obrat kvintakordu


          Ak by sme druhý obrat kvintakordu ešte raz obrátili dostali by sme opäť základný tvar kvintakordu ale v polohe o oktávu vyššie: c-e-g, c-es-g, c-es-ges, c-e-gis. V tabuľke je uvedený príklad sumárneho odvodenia obratov kvintakordov od základného tónu C.


obraty kvintakordov tabuľka

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku