Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Ostatné sedemtónové stupnice - septatoniky :.Sem som zaradil všetky najčastejšie používané sedemtónové stupnice okrem modálnych - cirkevných stredovekých stupníc, ktore som zaradil do samostatnej kategórie.

Diatonická dur
 
Diatonická mol
 
Harmonická

Melodická
 
Cigánská mol
 
Cigánská dur

Diatonická durová stupnica


          Je identická zo stredovekým iónskym modusom. Tóny tejto stupnice sú zhodné aj z tónmi pôvodnej diatonickej rady. Poltónové vzdialenosti sú teda medzi III. - IV. stupňom a tiež VII.-VIII. stupňom. Pojem dur a mol sa začal vyskytovať v teórii až neskôr po období rozkvetu „modálnej harmónie“ v stredoveku. Určenie „pohlavia“ stupnice (tónorod) podľa povahy tercie (malá – mol, veľká – dur) zostal až dodnes. V prvotvare (od tónu „c“) je známa táto stupnica ako „pôvodná Diatonická rada“.
          Pôvodné tóny c-d-e-f-g-a-h sú východiskovým materiálom pre transpozíciu. Pri transponovaní (prenesením do inej absolútnej výšky) musíme dodržať intervalové vzdialenosti medzi susednými tónmi a preto niektoré pôvodné tóny zvyšujeme alebo znižujeme. Pri týchto chromatických zmenách platia určité pravidlá. Keď transponujeme stupnice po čistých kvintách nahor, zvyšujú sa pôvodné tóny v tomto poradí:


počet krížikov (#) v stupnici 0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#
poradie zvyšovaných tónov - fis cis gis dis ais eis his
názov stupnice C G D A E H F# C#Pri postupnom transponovaní po čistých kvartách nahor (alebo čistých kvintách dolu) sa znižujú pôvodne tóny v nasledovnom poradí:


počet béčiek (b) v stupnici 0b 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b
poradie znižovaných tónov - b es as des ges ces fes
názov stupnice C F B Eb Ab Db Gb Cb


          Pre každú stupnicu platí zvyšovanie alebo znižovanie tónov z ľavej strany v schéme až po tón, ktorý určuje názov stupnice v stĺpci prostredný riadok. Tak napr. v stupnici E dur (základný tón „e“) sú pozmenené (zvýšené) tóny : fis, cis, gis, dis. Alebo v stupnici Es dur (základný tón „es“) sú pozmenené (znížené) tóny b, es, as. V obidvoch príkladoch tvoria pozmenené tóny predznamenanie, ktoré sa píše na začiatok notovej osnovy hneď za kľúč. Posuvky (# a b), ktoré sú v predznamenaní uvedené platia vo všetkých oktávach a v celom notovom riadku. Pozmeniť ich môžeme len odrážkou alebo ďalšou posuvkou. Podľa počtu krížikov (♯) alebo béčiek (♭) môžeme usporiadať durové diatonicke stupnice do tzv. kvintového alebo kvartového kruhu:


kvintovy kruh


* * * Pre ďalšie detaily tejto stupnice si pozri túto tému: Ionsky modus - klikni sem * * *

          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo vybrať základné charakteristiky tejto stupnice od základného tónu "c" ako je rozloženie tónov na hmatníku, základný tvar cez dve oktávy a prstoklady v rámci jednotlivých polôh (1 až 5) v štandardných aj (1 až 7) rozšírených pozíciách:* * * Na tomto linku si môžete prečítať "vysvetlívky" k transpozíciam stupníc na hmatníku - klikni sem! * * *

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku