Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Použitie akordov :.          Manipulácia a práca s akordami (harmóniou) môže byť rôznorodá. V tejto časti by som chcel postupne ozrejmiť niektoré veci v rámci práce s harmóniou (akordami), pretože aj tu sa stretávame s určitými harmonickými podobnosťami, pri ktorých vznikajú medzi akordami určité vzťahy. Akordy (harmonický podklad v danom úseku skladby) môžeme rôzne spojovať alebo nahradzovať a vytvárať tak rôzne harmonické zmeny, ktoré daný úsek skladby obohatia, resp. zmenia jej charakter a pocitové vnímanie.

Spojovanie
 
Nahradzovanie

Spojovanie akordov          Diatonické (pôvodné) akordy môžeme medzi sebou spojovať úplne voľne a z toho vyplýva, že akýkoľvek diatonický akord môže prejsť do iného diatonického akordu v rámci konkrétnej tóniny. Príklady najpoužívanejšiej zharmonizovanej durovej a molovej stupnice od základného tónu "c":

Ionska (diatonická dur) od "C"

stupne stupnice C dur I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky C Dmi Emi F G Ami Hmi5b
štvorzvuky Cmaj7 Dmi7 Emi7 Fmaj7 G7 Ami7 Hmi7/5b

Kliknutím na link nižšie si môžete pozrieť všetky praktické transpozície diatonickej durovej stupnice.
Transpozície ionskej stupnice (diatonickej dur) v rozsahu praktických stupníc 1# až 7# klikni sem!


Aiolska (diatonická mol) od "a"

stupne stupnice A mol I. II. III. IV. V. VI. VII.
trojzvuky Ami Hmi5b C Dmi Emi F G
štvorzvuky Ami7 Hmi7/5b Cmaj7 Dmi7 Emi7 Fmaj7 G7

Kliknutím na link nižšie si môžete pozrieť všetky praktické transpozície diatonickej molovej stupnice.
Transpozície aiolskej stupnice (diatonickej mol) v rozsahu praktických stupníc 1b a6 7b klikni sem!


          Na gitare hráme tieto akordy buď "na tesno" kedy ďalší akord hráme tak, že spoločné tóny s predchádzajúcim akordom zadržiavame - ak hmat nasledujúceho akordu daný tón obsahuje, napr. C dur s tónmi G - c - e - g - c1 - e1 a F dur s tónmi F - c - f - a - c1 - f1. Spoločné sú dva tóny "c - c1" (jeden tón zdvoijený v oktáve, pričom v C dur je to prima akordu a v F dur je to kvinta akordu).
          Na gitare je často používaný spôsob hrania akordov (podkladovej harmónie) tak, že nasledujúci akord sa zahrá posunom do inej polohy tak, že sa celý rovnaký hmat len posunie. Toto je častý prípad pre rovnaké typy akordov (aj hmatov) napr. F dur s tónmi F - c - f - a - c1 - f1 a G dur s tónmi G - d - g - h - d1 -g1. U niektorých štýlov je tento spôsob hry doslova typický, napr. rock and roll, kde posúvame rovnaké hmaty v tónike, subdominante aj v dominante / E - E6 - E7 - E6 / A - A6 - A7 - A6 / H - H6 - H7 - H6 / v typickom 12 taktovom zoskúpení. Rovnako sa to dá použiť aj pre rôzne typy akordov, napr. G dur s tónmi G - d - g - h - d1 -g1 a Ami s tónmi A - e - a - c1 - e1 - a1.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku