Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Rytmické cvičenie - 10


          Rytmické cvičenie č.10 (western shuffle). . Celý rytmus je v triolách. Hráme akoby osminové trioly ale stredná spýva s prvou v štvrťovej dobe. Rytmicky ide i tzv. "shuffle", ktoré sa zvyčajne značí len osminovými dobami, ale pre naše nacvikove potreby sme si to označili takto triolách. Všímajte si v TABe smer šípiek a podľa toho hrajte nahor alebo nadol akord Emi. Počítajte si, je to na 2 doby: pr-vá / dru-há.

Rytmické cvičenie Western shuffle


Cvičte rytmus 4/4 beginue, varianta 2 s použitým otvoreným Emi akordom.

Rytmické cvičenie 10


V priloženom videu je jednoduchá ukážka rytmu 2/4 western shuffle s použitým otvoreným G dur akordom.

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku