Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Rytmické cvičenie - 12


          Rytmické cvičenie č.12 (v 2/4 a 4/4 takte v Ami a Emi) hrané vybrnkávaním prstami pravej ruky (finger style). Počítajte si: v 2/4: prvá / druhá / prvá / druhá / atď, alebo v 4/4: prvá / druhá / tretia / štvrtá/ prvá / druhá / tretia / štvrtá/ atď.. Ideme na 2 alebo 4 doby. Prvá ukážka akord Ami a druhá Emi.

Notový a tabulatúrny zápis rytmického cvičenia 12a v Ami (A mol):

Takty 1 až 4 Ami v 2/4 takte, takty 5 až 8 Ami v 4/4 takte. Palcom hráme basové tóny a osatnými prstami okrem malíčka ostatné tóny. Nezabudnite si správne počítať podľa taktového označenia.

Rytmické cvičenie finger style 2/4 a 4/4 v Ami


Notový a tabulatúrny zápis rytmického cvičenia 12b v Emi (E mol):

Takty 9 až 14 Emi v 2/4 takte, takty 15 až 20 Emi v 4/4 takte. Tu oproti cvičeniu 12a v Ami dobre sledujte notový aj TAB zápis, nakoľko je cvičenie hrané v rôznych variantách (spôsoboch) brnkania vždy v dvojiciach taktov. Palcom hráme basové tóny a osatnými prstami okrem malíčka ostatné tóny. Nezabudnite si správne počítať podľa taktového označenia.

Rytmické cvičenie finger style 2/4 a 4/4 v Emi


GU-207 Rytmické cvičenie12 - Ami a Emi finger style v 2/4 a 4/4 takte

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku