Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Rytmické cvičenie - 13          Tento rytmus sa skladá z dvoch rovnakých časti. Prvá časť je na prvú a druhú dobu a to isté sa opakuje na tretiu a štvrtú dobu. Hráme v osminových dlžkach s tým, že na tretiu a siedmu dobu zatlmujeme, alebo,. ak by sme to chápali ako dva 2/4 takty, tak vždy na tretiu osminovú dobu sa zatlmuje.

Rytmické cvičenie modern1

GU-216 Rytmické cvičenie 13 - modern varianta 1


          Nižšie uvedený notový záznam a TAB zobrazuje hru tohto rytmu, kde používame otvorený Gdur. Všeobecne, ak používame otvorené formy akordov a teda tam znejú aj prázdne struny, zatlmovanie musíme robiť popúšťaním a nakláňaním prstov dohmatovej ruky, alebo zatlmením hranou brnkacej ruky, alebo ich kombináciou, záleží na konkrétnom hmate, čo je výhodnejšie, aby sme zatlmili aj tieto prázdne znejúce struny.

Rytmické cvičenie modern1 s open Gdur

          Ďalší nižšie uvedený notový záznam a TAB zobrazuje hru tohto rytmu, kde používame barré hmat Gdur. V tomto prípade vieme zatlmovať potrebné tóny popúšťaním miernym uvolnením, nie úplne pustením) prstov dohmatovej ruky, aby sme zatlmili všetky struny.

Rytmické cvičenie modern1 s barré Gdur


          Rytmické cvičenie č.13 v 4/4 takte modern - varianta 1 hrané v slede akordov / G / D / Emi / C /...

GU-215 Rytmické cvičenie - modern varianta 1

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku