Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Rytmické cvičenie - 02


          Rytmické cvičenie č.2 ( dva 2/4 fox-takty). Všímajte si v TABe smer šípiek a podľa toho hrajte nahor alebo nadol. Počítajte si: prvá / dru-há / tretia / štvr-tá. Na každú nepárnu dobu zahrajte akord Emi úhozom smerom nadol na štvrťovú dobu. Každú párnu dobu zahráte dve osminové doby prvú nadol a druhú nahor. Toto cvičenie by sa dalo hrať aj na dve doby: prvá / dru-há / prvá / dru-há / prvá / dru-há / prvá / dru-há /.

Rytmické cvičenie 2/4 fox


Z dvoch 2/4 fox taktov zložíme jeden 4/4 fox takt a môžeme cvičiť aj v 4/4 rytme:

Cvičte rytmus 4/4 fox s použitým otvoreným Emi akordom.

Rytmické cvičenie 02


V priloženom videu je jednoduchá ukážka rytmu 2/4 fox s použitým otvoreným G dur akordom.GU-209 Rytmické cvičenie - 2/4 fox

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku