Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Rytmické cvičenie - 03


          Rytmické cvičenie č.3 ( 4/4 foxtrot - prvý spôsob). Všímajte si v TABe smer šípiek a podľa toho hrajte nahor alebo nadol. Počítajte si: prvá / dru-há / tre-tia / štvr-tá. Prvá doba zahráme akord Emi úhozom smerom nadol na štvrťovú dobu. Na zvyšné tri doby hráme osminové doby, prvú nadol a druhú nahor...

Rytmické cvičenie foxtrot1


Cvičte rytmus 4/4 foxtrot, varianta 1 s použitým otvoreným Emi akordom.

Rytmické cvičenie 03


V priloženom videu je jednoduchá ukážka rytmu 4/4 foxtrot1 s použitým otvoreným G dur akordom.GU-210 Rytmické cvičenie - 4/4 foxtrot varianta 1

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku