Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Rytmické cvičenie - 04


          Rytmické cvičenie č.4 (4/4 foxtrot - druhý spôsob). Všímajte si v TABe smer šípiek a podľa toho hrajte nahor alebo nadol. Počítajte si: prvá / dru-(há / tre)-tia / štvr-tá. Prvá doba zahráme akord Emi úhozom smerom nadol na štvrťovú dobu. Druhá a tretia doba sa rytmicky prelínajú, nakoľko na druhú dobu hráme osminku (opäť nadol) a za ňou ide zase štvrťová doba (nahor), ktorá tým pádom prechádza do prvej polovice tretiej doby. Posledné tri osminové noty hráme prvú nahorl, druhú nadol a tretiu osminku nahor...

Rytmické cvičenie foxtrot2


Cvičte rytmus 4/4 foxtrot, varianta 2 s použitým otvoreným Emi akordom.

Rytmické cvičenie 04


V priloženom videu je jednoduchá ukážka rytmu 4/4 foxtrot2 s použitým otvoreným G dur akordom.GU-211 Rytmické cvičenie - 4/4 foxtrot varianta 2

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku