Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Rytmické cvičenie - 05


          Rytmické cvičenie č.5 ( tango). Všímajte si v TABe smer šípiek a podľa toho hrajte nahor alebo nadol. Počítajte si: prvá / druhá / tretia / štvr-tá. Prvé tri doby idú nadol a hrajú sa v podstate "staccato" (krátko, znejú len na osminovú dobu a druhä osmina je pomlčka) a na poslednú dobu sa hrajú dve osminové doby nadol a nahor. Ak vám to staccáto robí problémy, tak zatiaľ hrajte prvé tri doby ako štvrťové doby. Takto zahrajte akord Emi , na začiatok ale potom skúšajte rytmus aj so striedaním akordov po každom takte.

Rytmické cvičenie tango2


Poslednú dobu (dve osminové doby) môžete v tangu zahrať aj inak a to len smerom dole.

Rytmické cvičenie tango1


Cvičte rytmus 4/4 tango, vo variante 1 aj 2 s použitým otvoreným Emi akordom.

Rytmické cvičenie 05


V priloženom videu je jednoduchá ukážka rytmu 4/4 tango v oboch variantách s použitým otvoreným G dur akordom.GU-212 Rytmické cvičenie - 4/4 tango staccato


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku