Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Rytmické cvičenie - 07


          Rytmické cvičenie č.7 (valčík - druha varianta). Všímajte si v TABe smer šípiek a podľa toho hrajte nahor alebo nadol. Počítajte si: prvá / dru-há / tre-tia /. Ideme na 3 doby. Prvá štvrťka ide nadol a potom nasledujú 4 osminové doby, prvá smerom nadol a ostatné striedavo. Niekedy sa takýto rytmus aj "vybrnkáva" (arpeggio rozkladmi akordov na 6 osminových dôb - ukážeme si neskôr).

Rytmické cvičenie valčík2


Cvičte rytmus 3/4 valčík, varianta 2 (druhá a tretia doba s osminkami) s použitým otvoreným Emi akordom.

Rytmické cvičenie 07


V priloženom videu je jednoduchá ukážka rytmu 3/4 valčík, varianta 2 s použitým otvoreným G dur akordom.

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku