Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Rytmické cvičenie - 08


          Rytmické cvičenie č.8 (beginue - prvá varianta). Tento rytmus je už o dosť náročnejší, lebo nesleduje líniu presne v štvrťových alebo osminových dobách a tak na druhej dobe "akoby utekal". Všímajte si v TABe smer šípiek a podľa toho hrajte nahor alebo nadol akord Emi. Počítajte si, je to na 4 doby: pr-(vá / dru)-há / tretia / štvrtá

Rytmické cvičenie beginue

Bodka pri druhom úhoze nadol znamená, že túto dobu zahráme vláčnejšie, akoby "arpeggio". Nie je to pomalšie, len v danom tempe na tejto dobe rozložíme úhoz po všetkých strunách. Dobre si vypočujte túto dobu vo videu a sledujte úderovú ruku.

Cvičte rytmus 4/4 beginue, varianta 1 s použitým otvoreným Emi akordom.

Rytmické cvičenie 08


V priloženom videu je jednoduchá ukážka rytmu 4/4 beginue s použitým otvoreným G dur akordom.GU-213 Rytmické cvičenie - 4/4 beginue varianta 1

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku